Darmkankeronderzoek

Het Nationaal bevolkingsonderzoek naar darm-kanker is op 13 januari jongstleden van start gegaan.

Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor een onderzoek. Dit onderzoek is gratis en vrijwillig net als het borstkankeronderzoek.

Dit jaar zullen er 875.000 mensen uitgenodigd worden.

 

Darmkanker hoort bij de top drie van de meest voorkomende vormen van kanker. Het begint vaak als een poliep (uitstulping van de darm), maar veroorzaakt pas na lange tijd darmkanker. Klachten zijn onder andere veel afvallen in korte tijd.

Waarom een onderzoek

Personen van 50 jaar en ouder hebben een vergroot risico op het ontwikkelen van kanker. De oorzaak is nog niet bekend en soms is het erfelijk. Vier tot vijf mensen van de 100 krijgen darmkanker. Wordt het echter vroegtijdig ontdekt, dan is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Met het onderzoek wil men in de loop van de jaren 1400 sterfgevallen voorkomen.

Werkwijze

Men krijgt eerst een aankondigingsbrief, waarna tien dagen daarna een paarse envelop in de bus valt.
Deze paarse envelop bevat ook een buisje waarmee de ontlasting opgevangen kan worden, waarna het  teruggestuurd moet worden naar het laboratorium.

Vindt men vervolgens bloed in de ontlasting, dan wordt er een koloskopie gedaan. Dit is een onderzoek wat wel onder verdoving wordt gedaan, waar een darmspoeling aan vooraf gaat, die wel als onprettig ervaren kan worden.

Nadelen

Niet iedereen is echter blij met dit onderzoek, aangezien bij het screeningsonderzoek een bloedspoor ook afkomstig kan zijn van wat anders als bijvoorbeeld een aambei en de persoon in kwestie onnodig een koloskopie  ondergaat, gepaard gaande met de nodige zorgen en angst. Blijkt de poliep goedaardig, dan houdt men vaak de volgende jaren de nodige zorgen, hopende dat het niet ontaardt in een kwaadaardige poliep.

Minister Schipper vindt dit echter niet opwegen tegen de preventieve werking van de screening en is dus toch van start gegaan met dit onderzoek. Het blijft in ieder geval een test waar men zelf bepaalt of men eraan meedoet of niet.

FemNa40