Onderzoek bij eierstokkanker

Om de diagnose eierstokkanker te stellen en te bepalen wat het meest geschikte behandelingstraject is, is veel onderzoek nodig.

Wat kun je allemaal verwachten?

 

Huisarts

Jij hebt je klachten met de huisarts besproken en de huisarts denkt aan een aantal mogelijke aandoeningen waaronder eierstokkanker. Hij zal je dan doorverwijzen naar de gynaecoloog.

Bij de gynaecoloog

Om na te gaan of er sprake is van eierstokkanker zal de gynaecoloog verschillende onderzoeken verrichten:

 • algemeen lichamelijk onderzoek
 • gynaecologisch onderzoek
 • bloedonderzoek
 • inwendige en/of uitwendige echoscopie


Lichamelijk en gynaecologisch onderzoek

Meestal onderzoekt de gynaecoloog eerst je buik. Door het voelen en bekloppen van de buik kan vocht in de buik of een eventueel gezwel van de eierstok worden waargenomen.

Daarna volgt een inwendig onderzoek van de vagina (vaginaal onderzoek) en bevoelt de gynaecoloog de endeldarm (rectaal onderzoek). Dit zijn vervelende, maar meestal niet echt pijnlijke onderzoeken.

Bloedonderzoek

De arts zal ook een algemeen bloedonderzoek laten verrichten waarbij ook het CA125-gehalte in het bloed wordt bepaald. Eierstokkankercellen kunnen deze stof aanmaken en aan het bloed afgeven.

Omdat ze ook normale cellen CA125 kunnen aanmaken, hoeft een verhoging niet direct te betekenen dat je eierstokkanker hebt.

De bepaling van het CA125-gehalte wordt voornamelijk gebruikt om het effect van een behandeling voor eierstokkanker te helpen beoordelen.

Vaginale echografie

Echografie is een onderzoek met behulp van geluidsgolven waarmee de baarmoeder en de eierstokken zichtbaar worden gemaakt op een beeldscherm. Een eventuele tumor en soms ook uitzaaiingen worden zo in beeld gebracht.

Laparoscopie

Een laparoscopie is een kijkoperatie en één van de mogelijkheden om definitief vast te stellen of er sprake is van eierstokkanker. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een speciale kijkbuis waarmee de buikholte kan worden bekeken. Ook kunnen buikvocht en kleine stukjes weefsel worden weggenomen (biopsie) voor nader onderzoek.

Laparoscopie vindt plaats onder algehele narcose. De gynaecoloog bekijkt tijdens het onderzoek de baarmoeder, eierstokken en eileiders en kan zich een beeld vormen van het oppervlak van andere organen in de buik, zoals de blaas, darmen, maag, lever en milt.

Vaststellen behandeling

Na de definitieve diagnose eierstokkanker volgen wederom onderzoeken maar nu om vast te stellen hoe ver de tumor zich heeft uitgebreid en of er uitzaaiingen zijn. Aan de hand van deze gegevens kan de arts bepalen welke behandeling het meest geschikt is. De volgende onderzoeken kunnen plaatsvinden:

 • CT-scan
 • MRI scan
 • echografie van de buikorganen
 • ascitespunctie (echo om vocht in de buikholte vast te stellen eventueel gecombineerd met een punctie)
 • buikoperatie waarbij een of meerdere biopt(en) worden genomen
   

Op basis van de uitkomsten wordt het behandelplan opgesteld. Een periode van veel onderzoeken die gepaard gaan met veel uitslagen en dus onzekerheid is behoorlijk ingrijpend. Goed geïnformeerd zijn helpt.

Lees meer over dit onderwerp op zusenzorg.nl of kijk op de site van stichting Olijf olijf.nl. Blijf niet met vragen zitten maar stel ze aan je behandelend arts.

zusenzorg.nl

Gerelateerde artikelen

FemNa40