Dankbaarheid

Wij schijnen ons geluksgevoel positief te kunnen beïnvloeden, door onszelf te trainen in het heel bewust kijken naar ervaringen die ons vervullen van een gevoel van dankbaarheid.

Deze gevoelens van dankbaarheid schijnen verband te houden met ons gevoel van geluk en ook onze verwachtingen zijn hierop van invloed.

Willen we ons gelukkiger gaan voelen, dan zouden we op de eerste plaats met veel minder verwachtingen door het leven moeten gaan. Verwachtingen leiden namelijk tot vermindering van ons geluksgevoel en daardoor ook tot vermindering van ons gevoel van dankbaarheid.

Verkeerde energie

Hoe meer verwachtingen dus, hoe minder gevoel van geluk en dankbaarheid. Wanneer wij verwachtingen hebben van iets of iemand, zal ons gevoel van dankbaarheid minder groot zijn als deze worden beantwoord.

Ook als we vanuit frustratie onredelijke verwachtingen stellen en deze worden toch beloond, vinden we dit misschien op dat moment wel vanzelfsprekend, maar als ze de volgende keer niet uitkomen kunnen we nog  gefrustreerder raken.

Onredelijke verwachtingen genereren dus ook verkeerde energie en brengen ook onnodige teleurstelling voort. Dit werkt niet alleen zo naar onze partners, maar geldt ook naar onze vrienden en collega’s.

Soms verwachten mensen dat anderen altijd voor ze klaarstaan alsof ze er recht op hebben. Dit zie je vaak wanneer we ons tekort gedaan voelen in de jeugd en wij denken dan later overal recht op te hebben.
Het gaat  nooit over recht hebben op en je mag er al helemaal niet automatisch van uitgaan dat je het altijd krijgt zoals je het hebben wilt.

Een hoger plan

Dankbaarheid komt voort uit de bereidheid om zowel de redelijke als de onredelijke verwachtingen los te laten. Al zijn onze verwachtingen nog zo zwaar, de grote kunst is te leven zonder verwachtingen, maar wel met een zeker vertrouwen dat we gestuurd worden door een hoger Plan, de wijze raadgever voor onze geestelijk groei.

Niet denken aan de uitkomsten maar gewoon je pad bewandelen in vertrouwen, onvoorwaardelijk. Je geeft dan alle rechten en verwachtingen op en laat de uitkomst over aan dit Plan.
    
Als er zonder verwachting goede dingen gebeuren in je leven, ben je blij verrast en ontstaat er daardoor een gevoel van dankbaarheid. Zo wordt het leven veel spontaner en opwindender en het maakt je veel blijer. Dit leidt ook weer tot een zorglozer leven.

Geluksgemiddelde       

Veel boeken leren ons over de werking van het dankzeggen en het ons bewust worden van dankbaarheid. Ook de wetenschap leert ons dat dankbaarheid en geluk sterk met elkaar verbonden zijn.

Een psychologisch onderzoek bracht ons nuttige informatie over onze geluksbelevingen, bijvoorbeeld dat ieder mens beschikt over een bepaald geluksgemiddelde. 

Omgeving en ervaring zouden het geluksgevoel nauwelijks beïnvloeden. Op een geluksschaal van één tot honderd,
heeft iedereen een vrij vast gemiddelde.

Bijzonder om te weten is dat wanneer wij een groot bedrag winnen in de loterij, wij daar drie maanden heel erg gelukkig van worden maar al snel als die drie maanden verstreken zijn, weer terugzakken naar ons oude gemiddelde.

Ook wanneer iemand getroffen wordt  door een tragisch ongeluk, met blijvende invaliditeit, ervaren we dit als vreselijk,
maar na drie maanden van diep verdriet bleken we toch weer terug te zijn gekomen bij ons eigen, oude geluksgemiddelde.         

Na deze proef bleek ieder mens dus een geluksgemiddelde te hebben dat nauwelijks was veranderd, maar er werd één ding gevonden dat dit gemiddelde wel blijvend positief kon beïnvloeden:
 

REGELMATIG ONZE DANKBAARHEID UITEN !!!!!!!!!!!!!


Deelnemers aan dit experiment werd gevraagd één maal per week, tien weken achter elkaar een lijstje te maken van vijf dingen om dankbaar voor te zijn. Ze moesten op een vast punt in de week even rustig gaan zitten en deze dankbaarheidspunten opschrijven.

Het was niet belangrijk wat ze bedachten, als ze maar iets bedachten wat goed was! Een wonderlijke ontdekking was, dat na tien weken bij deze mensen het geluksgemiddelde met 25% gestegen was en dit zelfs blijvend bleek te zijn als ze uitdrukking bleven geven aan hun gevoel van dankbaarheid. 

Deze positieve boodschappen worden door de Geest herkent en hebben dezelfde uitwerking als het uitspreken van oude dankgebeden of mantra’s.

Dankbaarheid en geluk gaan dus hand in hand

Blijf niet meer gevangen zitten in oude pijngedachten, die verborgen zitten in de duisternis van de ziel en als deze gedachten toch opkomen, stop onmiddellijk met het steeds weer herhalen hiervan.

Oefen alleen nog maar in dankzeggen. Laten we proberen, ondanks alle mogelijke weerstands- en pijngedachten, steeds weer te danken voor het leven, voor onze partners, onze familie en vrienden.

Laten wij nooit meer vergeten voortdurend onze zegeningen te tellen.

Gerelateerde artikelen

Anders bekeken

Door:

Er gebeurt veel in deze tijd! bij iedereen is het hard werken aan wat het leven ons momenteel brengt. Er worden op allerlei gebied verliezen geleden. Verlies van baan, geld, partner, huis enz enz. Hoe gaan we hier mee om

Lees verder

FemNa40