Wat je denkt dat vormt zich

'Wat je denkt dat vormt zich' is een bekend gezegde. Maar waar komt deze uitdrukking eigenlijk vandaan en hoe werkt dit nou precies in de praktijk? Om dit te verduidelijken even een technisch stukje.

 

Een slechte daad van ons mensen wordt altijd voorafgegaan door een slechte gedachte, samen met een emotionele lading. Dit betekent dat, voor je een slechte daad kan uitvoeren, je het slechte al met je denken gecreëerd hebt. Je hebt de energietrilling die tot  een slechte daad leidt al gevormd en het op die manier gewoon opgeroepen.

Zo’n kwade of goede gedachtevorm heet elementaal. Een 'elementaal' wordt geladen met positieve of negatieve energie, die in deze 'gedachtenwolk' geprojecteerd wordt.

Het creëren van gedachtenvormen

Wij mensen creëren voortdurend gedachten; bewust of onbewust, negatief of positief geladen. De meeste mensen zijn zich hier totaal niet van bewust, omdat dit met het fysieke oog niet kan worden waargenomen, maar bijvoorbeeld helderzienden, kunnen deze elementalen, die allerlei vormen kunnen hebben, uit mensen zien komen. Je kunt je zoiets voorstellen als een gedachtewolkje boven de hoofden in stripverhalen. Negatieve gedachten trekken de negatieve trilling aan en zo ook een positieve gedachte een positieve trilling. Onschuldige mensen zullen geen last van negatieve trillingen hebben omdat zij op een andere trilling zitten dan een bewuste negatieve trilling.

Zelfs in onze slaap en in onze dromen zijn wij in staat elementalen te creëren. Wanneer je bijvoorbeeld droomt, zijn je verlangens veel sterker dan overdag wanneer je afgeleid wordt door je dagelijks werk. ’s Nachts in je slaap komen je wensen sterker naar boven en kan je huidige persoonlijkheid kwade dromen hebben en zo slechte elementalen creëren. Bij kinderen kan dit bijvoorbeeld een nachtmerrie veroorzaken als zij angstig gedroomd hebben. Angst trekt altijd negatieve trilling aan.

Hoe werkt dit nou in de praktijk?

Alles, ja echt alles wat in onze gedachten opkomt als een beeld of verlangen, vormt een elementaal en blijft altijd bestaan in het universum als energievorm. De elementalen waren er bijvoorbeeld al voordat de boeken waren geschreven. Verhalen hingen dus letterlijk allemaal al in de lucht. Ook de beelden van films of kunstvoorwerpen bestonden al.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld ook voorwerpen, zoals foto’s, schilderijen enz. een magnetische lading geven d.m.v. elementalen; gedachtekracht. Op deze manier worden bijvoorbeeld talismannen gemaakt die mensen kunnen beschermen door ze van heilzame gedachten te voorzien. Maar omgekeerd kan het ook werken en kunnen de gedachten worden voorzien van een negatieve lading zoals jaloezie en haat. Je kunt zelfs een steen doordringen met hele krachtige destructieve energie, zo krachtig dat hij de eigenaar van de steen moeilijkheden bezorgt of hem ongeluk brengt.

Alle stoffelijke zaken dragen elementalen in zich

Het fenomeen psychometrie kan zo ook worden verklaard. Als je de kunst verstaat je op een voorwerp af te stemmen en in contact te komen met het elementaal, kunnen er beelden verschijnen in deze energielading die geheimen uit de oudheid kunnen ontsluieren, die zelfs na jarenlang onderzoek niet eerder waren ontdekt.

Ook kunnen bepaalde negatieve plaatsen of zelfs hele buurten heropgeladen worden met positieve elementalen. Plaatsen waar vaak ongelukken gebeuren bijvoorbeeld, of waar vaak relletjes plaatsvinden zijn plekken waar negatieve elementalen aan het werk zijn. Deze negatieve plekken kunnen door zuivere mensen met positieve krachten worden geneutraliseerd.

Als een elementaal eenmaal gecreëerd is kan het nooit meer vernietigd worden en zal als energie altijd bewaard blijven in het universum. Wanneer wij zo’n elementaal proberen op te lossen/neutraliseren, lossen wij alleen de energie hierin op. Het elementaal zelf houdt dan zonder lading wel zijn vorm, weliswaar inactief, maar zal in het universele geheugen achterblijven.

Dit geeft ook zicht op het fenomeen 'bidden', mediteren, mantra’s opzeggen of chanten. Dit zijn allemaal manieren om positiviteit 'de lucht' in te sturen, positieve boodschappen voor het universum.

Bewustwording

Deze kennis stemt wel heel erg tot nadenken.

Als we ons bewust worden van onze gedachten die wij dus zelf lading geven, niet alleen met onze gedachten maar ook met onze woorden, zullen we misschien schrikken van wat wij allemaal teweeg kunnen brengen en zullen we ons hopelijk realiseren dat wij wel degelijk verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een vredevollere wereld. Deze wereld kunnen wij veranderen door onszelf voortdurend te controleren op zuiverheid van onze gedachten die uiteindelijk van invloed zullen zijn op ons hele universum. Ons hiervan bewust te worden is het begin van een totale verandering van onze aarde.

Communiceren via het Lichtnet

Wij vrouwen zijn vooral meesterlijk in het tegen het licht houden van andermans onvolkomenheden en benoemen o zo graag de minder aangename kanten van onze naasten.

We zijn niet ver meer van een maatschappij waarin wij non-verbaal zullen gaan communiceren vanuit onze gedachten en waar iedere gedachte direct bij de geadresseerde binnenkomt.

In o.a. de nieuwe boeken waarin “de Grootmoeders spreken”, wordt ons van Gene Zijde duidelijk gemaakt dat er de afgelopen tijd een Lichtnetwerk om onze aarde is gespannen waarop wij ons nu al kunnen afstemmen. Wij zullen in de toekomst met elkaar gaan communiceren vanuit dit Lichtnet.

Met al deze kennis zullen wij begrijpen dat de tijd hier op aarde hier nog niet helemaal klaar voor is, en we eerst zullen moeten leren onze eigen gedachten kritisch onder de loep te nemen.

In deze tijd worden we heel langzaam in een hogere energie gezet van liefde. In deze hogere trilling is geen plaats meer voor ego’s, macht, strijd enz. We kunnen allemaal bijdragen aan een “schonere lucht” door onszelf hierin te trainen en ons bewust te worden van de noodzaak liefdevollere gedachten en woorden te creëren die wij elkaar via de “luchtpost” zullen gaan sturen.

Misschien is het in deze tijd van snel veranderende energie mogelijk in rap tempo een liefdevollere aarde te creëren door bewuster met elkaar om te gaan en direct via ons hart over en met elkaar te praten.

Uiteindelijk komt vroeg of laat alle energie als een magneet weer bij je terug. Dat is de wet van Karma.

Gerelateerde artikelen

Anders bekeken

Door:

Er gebeurt veel in deze tijd! bij iedereen is het hard werken aan wat het leven ons momenteel brengt. Er worden op allerlei gebied verliezen geleden. Verlies van baan, geld, partner, huis enz enz. Hoe gaan we hier mee om

Lees verder

FemNa40