Ervaringen uit de spirituele wereld

Mijn spirituele zoektocht ging eigenlijk vanzelf. Het was alsof ik zacht geduwd werd in deze richting en mijn aangeboren 'Weten' dat er meer was dan wij met onze ogen kunnen zien, werd door de mensen die ik ontmoette bevestigd. 

 

Passie

Na het volgen van allerlei opleidingen bleek uiteindelijk het werken met de mens en zijn ziel mijn grote passie. Er kwam  een boek op mijn pad over een genezer op Cyprus, wat mij zo boeide, het liet mij niet meer los. Ik ontmoette iemand die mij in contact bracht met de hoofdpersoon uit dit boek en kort daarna vertrok ik naar Cyprus, waar ik de wereld ontdekte van de metafysische kennis en mensen ontmoette met onvoorstelbare paranormale vermogens.

Verhaal

Het verhaal in dit boek ging over een genezer op Cyprus, Daskalos (Grieks voor leraar) genaamd. In het bijzijn van journalisten had deze man wonderbaarlijke genezingen verricht. Toen de journalisten op het punt stonden te vertrekken kwam er een Engelse vrouw binnen met een zoontje onder haar arm van een jaar of drie. Wat daar toen gebeurde stond later nauwkeurig beschreven in de krant. Een klein kind dat enkele minuten tevoren niet op zijn benen had kunnen staan, rende nu de kamer rond. De journalist beschreef dat de Engelse vrouw het kind vasthield en het later in de armen van de genezer legde. Pas toen werd zichtbaar dat over zijn linker beentje een zware plastic beugel bevestigd zat.

Het been was verlamd en duidelijk korter dan de andere. De genezer begon op zachte, lieve toon tegen het kind te praten, terwijl hij over het zieke beentje wreef. De vrouw vertelde dat haar zoontje polio had en dat hij niet kon staan. Als ze hem alleen liet viel hij. De genezer trok een paar maal aan het beentje alsof hij het langer wilde maken en na ongeveer twintig minuten vertrok het gezichtje van het kind van pijn. Op dat moment gaf de genezer het joch een zachte tik op z’n achterste en zei: 'Nu hollen, jongen.' Het kind begon in de kamer rond te rennen. De journalist schreef later: 'Was het suggestie of was het een wonder? Iedereen mag er zijn eigen conclusie uit trekken. Ik heb alleen beschreven wat ik zag.'

De genezer

Deze genezer beweerde uit zijn ouder wordende lichaam te kunnen vliegen, als hij dat wil en in gezelschap van 'onzichtbare helpers' naar verafgelegen plaatsen en andere dimensies te reizen om mensen die hulp nodig hebben van dienst te zijn. Hij doet dit bij volledig bewustzijn en brengt later verslag uit van zijn 'exomatosis' (uittredingservaring.)

Er waren gelovige mensen die zijn naam niet wilde horen en eerdere pogingen van kerkelijke gezagdragers om hem te excommuniceren mislukten. Er gingen geruchten dat de toenmalige aartsbisschop Makarios zelf een leerling van hem was. Hij moet zich toen al hebben gerealiseerd dat deze man een christelijk mysticus was maar werd bekeken met diep wantrouwen door gelovigen en ongelovigen, met uitzondering van de mensen die zijn hulp zochten en zijn groeiende kring leerlingen. Ikzelf werd ook een leerling van deze mystieke leer en woonde de lessen bij in de stoa van de leraar van deze esoterische wijsheid.

De reactie van de leraar op de verwondering van de journalisten luidde als volgt: 'onze eigen onwetendheid maakt het wonder tot een wonder. Als wij zouden weten op welke manier de natuur werkzaam is, zouden we zulke verschijnselen geen wonderen noemen. Het enige wonder dat er is, is het leven zelf. Niets anders.'

Gerelateerde artikelen

Anders bekeken

Door:

Er gebeurt veel in deze tijd! bij iedereen is het hard werken aan wat het leven ons momenteel brengt. Er worden op allerlei gebied verliezen geleden. Verlies van baan, geld, partner, huis enz enz. Hoe gaan we hier mee om

Lees verder

FemNa40