Financieel onafhankelijke vrouw

Meer dan de helft van de Nederlanders werkt in deeltijd en dat is veel hoger dan in de andere Europese Landen.

Bijna driekwart van alle vrouwen heeft een baan en steeds meer vrouwen hebben door uitkering of werk een eigen inkomen. 

Hierdoor lijken vrouwen financieel zelfredzaam te zijn.

 

Financiële zelfredzaamheid

Maar wat houdt dit financieel zelfredzaam of financieel onafhankelijk zijn nu eigenlijk in? De officiële definitie is dat iemand economisch zelfstandig is als het inkomen uit arbeid of eigen onderneming meer dan 70% van het netto minimumloon verdient.

Deze adder onder het gras laat zien dat, hoewel het merendeel van de vrouwen een parttime baan heeft, meer dan de helft van de vrouwen zelf toch te weinig verdient om financieel onafhankelijk te zijn.

Het anderhalf verdienermodel, maar ook het feit dat vrouwen vaak 20% minder verdienen dan de man in vergelijkbare functies, verklaren voor een belangrijke mate dit fenomeen.

Opleidingsniveau

Hoogopgeleide vrouwen zijn eerder economisch zelfstandig (zelfs als ze parttime werken) dan laagopgeleide vrouwen. 
Onder allochtone vrouwen is het opleidingsniveau zelfs bedroevend laag te noemen.

Veel hebben alleen de lagere school afgemaakt en hebben dus nauwelijks kennis en vaardigheden om een baan te kunnen bemachtigen dan wel te behouden.

De financiële afhankelijkheid van deze groep vrouwen is dus zeker erg groot. De overheid heeft vooral met de 
emancipatienota van 2008 – 2011 veel aandacht besteedt aan de emancipatie van die allochtone vrouw.

Kinderopvang

Een belangrijke maatregel om vrouwen in staat te stellen om te werken, is de tegemoetkoming van de kinder-opvangtoeslag. Door de economische crisis zijn de overheidsuitgaven de laatste jaren erg onder druk komen te staan.

Critici wezen al langer op het gevaar dat bezuiniging op deze toeslag een negatieve werking op de arbeidsparticipatie van vrouwen kon hebben. 

En ze lijken gelijk te krijgen want, begin juni liet minister Asscher (SZW) de kamer ook weten dat de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen in het eerste kwartaal 2013 gedaald is ten opzicht van het eerste kwartaal uit 2012.

Nu maar hopen dat politici een verstandige keuze maken als ze de bezuinigingsplannen moeten presenteren op Prinsjesdag.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Een slimme meid

Door:

Eind jaren tachtig had het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne 'een slimme meid is op haar toekomst voorbereid'. De overheid wilde toen meisjes stimuleren om een vak te leren.

Lees verder

FemNa40