Van manuscript naar boek (28) - De eerste afwijzing

Ik doe het wel / niet / wel / niet / wel…

Je gaat toch niet bloggen over je afwijzing?
Dat vertel je aan intimi, maar niet breeduit op internet en aan alle abonnees op je blog?

 

De eerste afwijzing - Hoofdstuk 28

Maar als daar nu iets van te leren valt. Want dat is een van mijn doelen bij aanvang van elke nieuwe blogserie, het zou mooi zijn als de lezer er iets aan heeft. Van afwijzingen en teleurstellingen kun je veel leren.

Bij dezen: de eerste de beste uitgever wil niet verder met mijn manuscript.

Eerlijkheidshalve moet ik toegeven twijfels te hebben gehad over de christelijke signatuur van de uitgever die mij werd geadviseerd. Maar als deze betrokken blijkt bij de totstandkoming van het glossy magazine JEZUS! met de ongelovige Arthur Japin als hoofdredacteur, kan ik best de christelijke achtergrond van mijn hoofdpersonage in de strijd gooien.

Afweersysteem

De synopsis (korte samenvatting van verhaal en personages en uitleg van de structuur) ging met twintig pagina’s tekst naar de uitgever. Vrijwel tegelijk met de afwijzing treedt mijn psychologisch afweersysteem in werking: wanneer mensen bijvoorbeeld niet krijgen wat ze willen, maken ze als vanzelf de negatieve dingen minder negatief en geloven ze dat het eigenlijk best goed is wat hen overkomt.

Zo ook bij mij. Na even balen, schieten allerlei gedachten door mijn hoofd: natuurlijk willen zij mijn boek niet, het gaat over een afvallige. En: ik wil geen christelijke uitgever, want dan word ik meteen in die hoek gezet.

Maar ook: als ik andere pagina’s had meegestuurd en een betere synopsis had ik een positievere beoordeling gehad.

Aanpassen maar

Dat laatste daagt me uit. Blijkbaar heb ik de structuur niet duidelijk genoeg uitgelegd, daar gaat namelijk een deel van de kritiek over. Ik voeg twee zinnen toe aan mijn synopsis.

‘Deel I is doorspekt met documenten waaruit blijkt hoe Lysbeth is opgevoed en opgegroeid, hier de tien Geboden genoemd. Deze Geboden komen in deel II terug maar dan doet ze juist datgene wat daarmee in tegenspraak is.’ Nu gaat het goed komen.

Beatles

Het eerste boek van Harry Potter werd door meerdere uitgevers geweigerd voor het een doorslaand succes werd. Hetzelfde geldt voor The Beatles.

Er is nog hoop. Ik ga door.

Gerelateerde artikelen

Leren

Door:

Vraag mij waar ik goed in ben en ik benoem wat beter kan. Dáár ben ik namelijk goed in, in ramp-reflectie.

Lees verder

Mijn boek agenderen

Door:

Yes, het is gelukt. Eens in de twee weken neem ik drie dagen vrij om te schrijven, de andere twee en de tussenliggende week zijn voor het coachen.

Lees verder

FemNa40