Heeft u ook financiële zorgen?

Heb je het gevoel dat de kosten voor levensonderhoud steeds maar stijgen?

Maak je jezelf wel eens zorgen of je aan het einde van de maand nog wel voldoende geld overhoudt?

 

Onderzoek

Zit je de dagen af te tellen tot je uitkering of salaris gestort wordt, zodat je weer kunt pinnen? Onderzoek heeft uitgewezen dat
8 op de 10 Nederlanders ’s nachts wel eens wakker ligt en in de meeste gevallen zijn stress en geldzorgen hiervan de reden.

Geldzorgen kunnen ook leiden tot chronische vermoeidheid, toename alcohol-, medicijnen- en drugsgebruik, schaamtegevoelens en een sociaal isolement. Praten over geldzorgen is best een taboe.

Signalen

Signalen van (beginnende) problemen zijn het niet meer openmaken van de post, geen overzicht meer hebben in de maan-delijkse uitgaven en de maandelijkse inkomsten, regelmatig rood staan, het kopen bij postorderbedrijven, bang zijn voor de bel of telefoon uit angst dat een deurwaarder of incassobureau reageert en het vermijden van sociale contacten (omdat je geen koekje kunt aanbieden bij de koffie, omdat je de verwarming niet kunt aanzetten of omdat je altijd maar in dezelfde kleding loopt).

Gevolgen

De gevolgen van deze financiële zorgen kunnen dan ook groot zijn: eenzaamheid, ruzie met partner en/of familieleden,
ziekte en uiteindelijk zelfs depressie en suïcidale neigingen.

De meest moeilijke, maar belangrijkste stap is het erkennen dat er hulp nodig is en dat een verandering noodzakelijk is.

De tweede stap is een stuk papier pakken en eens al je schulden opschrijven, je maandelijkse uitgaven op een rijtje zetten en je inkomsten eens onder de loep te nemen.

Waarschijnlijk heb je nu al je nieuwe salarisstrookje ontvangen voor 2013 en zie je de gevolgen wat de wijzigingen in de belastingtarieven, de sociale verzekeringspremies en de premies voor bedrijfstakfondsen op je netto salaris zijn geworden.

Dit netto salaris is een mooi begin om te kijken of alle uitgaven hiermee gedaan kunnen worden. Denk hierbij aan de uitgaven zoals de hypotheek- of huurlasten,  zorgpremie,  energierekening, telefoon- en internetkosten, allerlei gemeentelijke belas-tingen, voeding en kleding.

Mogelijkheden

Denk eens aan de mogelijkheid van huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag om je inkomen te verhogen.
Meer hierover vind je op www.toeslagen.nl.

De derde en niet onbelangrijke stap is om jezelf te feliciteren met dit behaalde resultaat! Om de tweede stap te kunnen uitvoeren heb je waarschijnlijk alle post moeten openmaken of heb je eens kritisch naar je uitgavepatroon gekeken.

Vervolgens heb je de balans kunnen opmaken en eens kunnen kijken waar je kunt bezuinigen of waar je kunt besparen.
De volgende websites kunnen je daarbij verder helpen: www.zelfjeschuldenregelen.nl of www.uitdeschulden.nu.

Hulp nodig

Soms kun je het echter niet alleen. In de gemeente De Ronde Venen is Stichting de Baat begonnen met het project 'budgetbegeleidingsmaatjes'.

Staat dit je aan, lees dan meer hierover op www.stichtingdebaat.nl/home/maatjes/budgetbegeleiding/

Als budgetbegeleidingsmaatje zie ik wat we allemaal kunnen doen en waar we oplossingen kunnen aandragen en dat geeft mij veel voldoening. Dit is dus een pleidooi om het taboe te doorbreken.

 

Gerelateerde artikelen

FemNa40