Alternatief of regulier?

Vorige week was er in het nieuws dat bijna de helft van de reumapatiënten kiest voor een alternatieve behandeling.
Meestal gaat het hierbij om acupunctuur, voedingssupplementen of homeopathie. Ik ben blij dit te lezen! Veel mensen kijken dus verder dan alleen het reguliere werkveld.

Ik denk wel dat deze mensen eerst volledig vertrouwen hadden in de reguliere wereld, maar daar uiteindelijk zijn vastgelopen en daarom hun heil in het alternatieve circuit zijn gaan zoeken.

Regulier of alternatief?

Wat is nu beter: regulier of alternatief? Ik denk dat beide een plek hebben en dat ze elkaar perfect kunnen aanvullen. Ik vind het altijd zo jammer dat we denken in twee kampen in plaats van in één geheel. De westerse geneeskunde is zeer goed in het behandelen van acute klachten, terwijl de alternatieve stroming veel meer kan met chronische zaken. De reguliere geneeskunde heeft de neiging symptomen te behandelen in plaats van de oorzaak aan te pakken. Bij voorbeeld in het geval van een depressie wordt erg snel naar medicatie gegrepen, zonder te kijken naar voeding, stress en de levensstijl. Het lijkt wel of we de patiënt vergeten.

Keuze

Wanneer iemand met kanker kiest voor een alternatieve behandeling, dan wordt deze niet vergoed en staat de patiënt in de kou. Misschien heeft deze patiënt wel een goede reden om te kiezen voor een alternatieve behandeling. Het zou goed kunnen dat zo iemand in de nabijheid een naaste heeft zien aftakelen door een chemokuur. De tegenstanders halen dan vaak Sylvia Millecam even aan: ‘zó wil je toch niet eindigen?’, zeggen ze dan. Maar Sylvia had haar moeder snel achteruit zien gaan door chemo, dus dat wilde ze zeker niet.

Regulier en alternatief zijn elkaar aan het bestrijden. Deze strijd is niet uniek voor de medische wereld, maar zien we op heel veel gebieden. Neem nu godsdienst of de politiek. We zijn samen op deze wereld, wat echt een geschenk is om te mogen ervaren. Waarom steken we dan zoveel energie in het afmaken van elkaar? Wat zouden we wel niet kunnen bereiken als we de strijdbijl zouden begraven en gingen kiezen voor samenwerking? Als buitenaardse wezens onze planeet zouden bezoeken, dan zouden ze vanuit de ruimte zien dat we op de wereld de wapens op onszelf hebben gericht. Dit is echt zonde! Ik hoop dat we als mensheid snel gaan inzien dat het zoeken van verbinding ons kracht schenkt. We moeten daarbij onze eigen visie durven loslaten en kunnen denken vanuit het perspectief van het geheel. Zoals het in het groot werkt, zo werkt het ook in het klein.

Maak jij contact met de mensen om je heen? Bied je hen een helpende hand zonder er zelf beter van te worden?

Juglen Zwaan / aHealthylife.nl

Gerelateerde artikelen

FemNa40