Feestdagen en eenzaamheid

De feestdagen breken aan en veel mensen denken dat alleen ouderen eenzaam zijn met deze dagen.

Uit onderzoek van de GGD  blijkt echter dat 30% van de Nederlanders boven de 18 jaar zich enigszins eenzaam voelen.

Ruim 8% geeft aan ernstig eenzaam te zijn.

 

Het is dus niet gezegd dat alleen ouderen zich eenzaam voelen. Tot een leeftijd van 70 is de eenzaamheid onder de mensen redelijk stabiel, daarna volgt een toename. Boven de 90 jaar of ouder zit het percentage op bijna 65%.

Emotionele- of sociale eenzaamheid

Eenzaamheid wordt omschreven als het ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan bepaalde sociale relaties. Er is emotionele eenzaamheid of sociale eenzaamheid.

Er is sprake van emotionele eenzaamheid als er geen hechte emotionele band is met mensen in je omgeving.
Dit kan dus ook voorkomen, ondanks dat je veel mensen in je omgeving om je heen hebt.

Je spreekt van sociale eenzaamheid als je minder contact hebt met de mensen om je heen dan je zou wensen.

Eenzaamheid en kenmerken

Onderzoek geeft aan dat 62% van de mensen met een beperking zich eenzaam voelen naast 35% van de mensen zonder beperkingen. Mensen die zich gezond voelen geven minder vaak aan eenzaam te zijn dan mensen die zich niet gezond voelen, resp. 32%  tegenover 60%.

Kijken we naar gehuwden/samenwonenden, dan voelt 33% zich eenzaam tegenover 58% van de gescheiden of weduwen/
weduwnaren en 45% van de alleenstaanden.

Mensen die goed rondkomen geven aan dat één op de drie zich eenzaam voelt (34%) tegenover 55% van de mensen die moeite hebben om rond te komen. Kijk je naar mensen met betaald werk en zonder werk dan is het percentage 33% tegenover 48%.

Conclusie

Resultaten die je toch even laten stilstaan bij het feit dat eenzaamheid in alle leeftijdscategorieën voorkomt en dat het niet gezegd is dat mensen die een groot sociaal netwerk om zich heen hebben niet eenzaam kunnen zijn.

Kijk de komende feestdagen dus goed om je heen en geef een vriendelijk woord/glimlach of even onverdeelde aandacht aan een ander. Het zal je verbazen hoeveel dat betekent voor die ander en wat het met jezelf doet.

Gerelateerde artikelen

FemNa40