In de Penopauze

'Mannen willen performance', adverteert een farmaceutische firma in het blad Medisch Contact.

En voegt daaraan toe: Ze stellen in het dagelijks leven bepaalde eisen.

Aan hun auto bijvoorbeeld.

 

Die moet gewoon zonder probleem starten. Dag en nacht. En graag ook een beetje dynamisch optrekken en hen comfortabel en trefzeker naar hun bestemming brengen.

Van Levitra, de nieuwste erectie pil, mogen ze hetzelfde verwachten. Levrita werkt keer op keer… Startproblemen, niet dynamisch kunnen optrekken, haperend naar je bestemming: niets blijft mannen tegenwoordig bespaard.

Hun vrije val van hun voetstuk als 'heer der schepping' is de laatste tien, vijftien jaar dramatisch te noemen.
Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw waren ze Gods uitverkoren sekse.

Lek, gebrek en zwakte kwamen uitsluitend voor bij de tweede sekse die de Heer in een vlaag van onachtzaamheid, nog vermoeid naar zijn superieure scheppingsdaad van de eerste, had ontwikkeld.

Vooral bij de ontwikkeling van voortplantingsorganen leek de schepper te hebben gediscrimineerd.

Voortplanting

De kroonjuwelen van de man leken zo te zijn gemaakt dat ze alle kritiek konden weerstaan. Perfect voor hun taak berekend. Nimmer versagend het bevel  'ga en vermenigvuldig u'  ten uitvoer brengend. Hoe anders was dat bij Eva en haar dochters.

Weliswaar bungelde bij hen niets bij, was het allemaal stootvast ingebouwd maar de kwaliteit ervan was dubieus en bovendien was er bij hen ook geen scheiding mogelijk tussen hersens en hormonen: het liep allemaal door elkaar.

De geslachtsorganen van vrouwen konden op tilt slaan - de dwalende baarmoeder hysterie veroorzaken - of nalatig blijven in hun functioneren, hun seksuele aandriften waren ongedoseerd: altijd te veel of te weinig.

Met de man is nooit wat mis?

Lange tijd hielden mannelijke dokters hun eigen sekse buitenschot. Met een man is nooit iets mis. De bezoeking van menstruaties had hij niet en hormonen waren een stabiel gegeven in zijn leven, waaraan hij zijn kracht dankte en niet zoals bij vrouwen, zwakte.

Altijd klaar voor de jacht, op dier, op de vijand of op iets wat zich tussen dier en mens bevond: de vrouw.
Altijd in staat tot erotisch ravotten en vruchtbaarheid tot op hoge leeftijd, zonder die desastreuze haperingen die vrouwen rond een jaar of vijftig overvielen.

Zo leefde mannen ongeschonden de mythe van hun mannelijkheid.

Maar het wetenschappelijke tij keerde

Medisch onderzoek ging zich met mannen bezighouden. Hun vruchtbaarheid, hun erecties, hun veroudering. Het leek een eldorado voor gepassioneerde wetenschappers, want zij betraden een bijkans maagdelijk gebied. De vorderingen liepen razendsnel en een heleboel inzichten moesten worden bijgesteld.

Zo blijkt onvruchtbaarheid evenveel aan de man als de vrouw te liggen. Daarnaast loopt het voortbestaan van de voormalige heren der schepping enigszins gevaar. Door zogeheten hormoon ontregelaars in het milieu (pcb”s, dioxines, fenolen) holt de kwaliteit van hun sperma achteruit.

Maar dat niet alleen, hoogstwaarschijnlijk worden er ook subtiele veranderingen in hun bevruchtingsproces teweeggebracht. Daardoor neemt de kans op een jongetje af.

X- Chromosomen

Onderzoeken menen dat de zaadcellen met het x-chromosoom sterker zijn. Angst dat de mensheid zal uitsterven, hoeft er niet te zijn. In tijden van hoge nood kan nog altijd de radicaal feministische utopie verwezenlijkt worden: vrouwen die geen mannen nodig hebben maar die zich via de x-chromosomen van hun eicellen in de vrouwelijke lijn kunnen voortplanten.

Zou de schepper dan toch, in zijn ondoorgrondelijke wijsheid, vrouwen als sekse bestendiger hebben gemaakt voor evolutionaire averij?

Verdwijnt de penis?

Het is maar de vraag of de heilige penis, zelf zo gericht op handhaving van de menselijke soort, deze soort zou overleven. Misschien zal hij, zo is het bange vermoeden, op den duur verschrompelen. Of wellicht zelfs helemaal verdwijnen, zoals nu al bij (water) vogels is gebeurd.

In het verre verleden hadden vrijwel alle vogels een penis. Nu heeft nog maar drie procent de beschikking over dit orgaan. Bij alle andere mannetjes komt het sperma tijdens de voortplanting uit een klein gaatje in de onderbuik.

Onderzoekers denken dat de mannetjes hun penis zijn kwijtgeraakt omdat de wijfjes niet gediend waren van een penetratie.

Erectiestoornissen

In de westerse wereld waren erectiestoornissen bij mannen tot de jaren negentig van de vorige eeuw het best bewaarde slaapkamer geheim. Incidenteel ging er wel eens een man met de moed der wanhoop naar een dokter met de boodschap: 'Hij doet het niet meer'.

Inderdaad, alsof het hem niet zelf betrof maar zijn auto. Nu benadrukken artsen dat alleen al in Nederland honderdduizenden mannen tussen de 45 en 70 jaar problemen hebben met hun erectie, als het gevolg van gebruik van bloeddrukverlagende middelen, door suikerziekte, roken of normale veroudering.

Farmacie

Waren er vroeger alleen vrouwenartsen, nu vergen aandoeningen als lui zaad, prostaatlijden en erectiestoornissen ook mannenartsen. Dankzij de erectiepil zijn mannen die in de slaapkamer dienen,
weer actiever.

Terwijl de overgang bij vrouwen als steeds minder problematisch wordt ervaren, is 'penopauzemanagement' uitgegroeid tot een medische topper.

Dankzij de farmaceutische industrie zijn er nu allerlei (genees) middelen voorhanden waarmee performance en potentie succesvol opgevijzeld kunnen worden.

Mannelijke vijftigplussers kunnen, kortom, met een krachtige straal de sterren van de hemel blijven plassen.

Gerelateerde artikelen

FemNa40