Medische thermografie

Graag wil ik mijn eerste blog wijden aan Medische Thermografie, een vroege borstscreening.

Wat mij opvalt is dat een heleboel vrouwen niet weten dat dit bestaat.

Vandaar dat ik de vrijheid neem om hierover iets te vertellen op deze plaats.

 

 

Wat is medische thermografie

Dit is een meetmethode waarbij men de temperatuur van het lichaam in kaart brengt door middel van een thermografische infrarood camera, waarbij lagere temperaturen doorgaans een donkere kleur hebben en hogere temperaturen een lichtere kleur.

Artsen en therapeuten gebruiken medische thermografie vaak als ondersteuning bij het vaststellen van een diagnose of een prognose. Het is een methode waarmee ziekten en lichamelijk letsel kunnen worden opgespoord.

Maar ook onbegrepen pijnklachten kunnen op een thermogram worden gezien. Deze niet belastende en niet invasieve methode - geen pijn, geen straling - kan de vroegst mogelijke waarschuwing bieden.

Preventie

De Medische Thermografie heeft een grote rol in de preventie van borstziekten. Een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van borstziekten is de mogelijke onbalans van de hormoonhuishouding in de borst of de rest van het lichaam.

Verminderde blootstelling aan deze hormooneffecten is een belangrijke maatregel in het behouden van de borstgezondheid. Bepaalde thermische markeringen kunnen deze hormooneffecten in de borst suggereren.

Dit kunnen de eerste tekenen zijn die jij en je arts alarmeert. Zodra je arts de oorzaak van deze disbalans verder heeft getest en bevestigd heeft gekregen dan kan jouw behandeling beginnen.

Op deze manier kan Medische Thermografie een belangrijke rol spelen in de preventie van borstkanker.

Vroege opsporing redt levens

  • Basis thermogram vanaf de leeftijd van 20 jaar.
  • 20-30 jaar: iedere 3 jaar screening.
  • 30 jaar: ieder jaar screening.


Een thermografische foto is een momentopname. Kwaadaardige cellen verdubbelen zich ongeveer per 90 dagen. Daarom is het belangrijk om 3 maanden na de eerste scan een tweede foto te maken.

Het unieke van thermografie

Borstkanker is de meest algemene ziekte bij vrouwen waarbij het risico groter wordt met het toenemen van de leeftijd. Het is vastgesteld dat geen enkel onderzoek ALLEEN alle signalen tijdens preventief onderzoek van borstkanker detecteert.

Thermografie vervangt geen mammografie en mammografie vervangt geen thermografie. Deze zijn complementair aan elkaar. Het is echter thermografie die de unieke mogelijkheid bezit om een abnormaal thermisch patroon in beeld vast te leggen.

Door correct gebruik te maken van zelfonderzoek en onderzoek door de huisarts, thermografie en mammografie samen eventueel aan te bieden, vergroten we de kans op de vroegst mogelijke ontdekking.

Wanneer behandeld in een vroeg stadium dan is genezing voor meer dan 95 % mogelijk.

Ik ben heel blij dat ik in mijn praktijk, in het kader van aanvullende behandeling van kankerpatiënten, deze methode aan kan bieden. Je hoeft geen verwijzing van de huisarts te hebben.

Na analyse van het thermogram kan ik je het vervolgonderzoek adviseren om diagnose te laten stellen.

Conditie en ziektebeelden in relatie met temperatuurkenmerken

  • Borstkanker
  • Diabetes
  • Schildklierziekten
  • Sportletsel
  • Circulatie problemen
  • RSI
  • Dreigend infarct enz.


Samenwerken

Ik ben heel blij dat Agnes Janssen, Medisch Thermografe, mij heeft gevraagd om met haar samen te werken. Eenmaal per maand strijkt zij neer in mijn praktijk om de foto’s te nemen.

Het dan te volgen project leg ik graag persoonlijk uit. Ik hoop zo dat veel mensen zich aangetrokken voelen tot deze pijnloze en preventieve methode.

Te zijner tijd wil ik zelf ook deze Thermografie Opleiding ter hand nemen. Ik houd mij aanbevolen voor reacties.

Ik ben verbonden aan de Homeopathielijn. Dat betekent dat ik vrijdags om de 14 dagen aan de telefoon zit om kosteloos vragen te beantwoorden. Je kunt daar natuurlijk ook gebruik van maken.

Wat de website betreft van Agnes Janssen: blikopgezondheid.eu. Daar kun je foto’s zien die genomen zijn.

Over een poosje houdt zij weer een lezing in mijn praktijk Paracelsus te Gouda.

Jantsje Dekker

Gerelateerde artikelen

FemNa40