Vriendschappen

Als je niet, zoals echte vrienden dat 'horen' te doen, geregeld met elkaar optrekt of samen bent, kun je dan wel van vriendschap spreken?

 

 

Zie je elkaar slechts enkele keren per jaar, dan krijg je niet de kans om die zeldzaam onbaatzuchtige vertrouwensband op te bouwen die zo typerend is voor echte hartsvrienden en hartsvriendinnen.

Je bent dan eerder kennissen van elkaar dan ware vrienden, ook al is er sprake van gezelligheid en een gevoel van saamhorigheid.

Wat ik na alle jaren in dit leven wel geleerd heb, is dat vriendschappen zeker afhangen van rationele overwegingen waarbij mensen de kosten en baten met elkaar afwegen.

Er moet een zekere overeenkomst zijn en beide partijen hebben vaak een eigen voordeel door deze vriendschap.

Vriendschap is ook een heel breekbaar begrip; sommige vriendschappen duren niet zo lang maar er zijn vriendschappen die een leven lang kunnen duren.

Wat ik ook geleerd heb, is dat echte vrienden er voor elkaar zijn door dik en dun en dat vriendschappen vaak een langere levensduur hebben dan andere relaties.

Naarmate je ouder wordt, veranderen vaak ook je vriendschappen. Zoals ik voorheen met iedereen maatjes kon en wilde zijn en me vaak maar gedroeg zoals het gewenst was, ben ik nu inmiddels boven de 40,
veel selectiever geworden.

Ik wil geen tijd verdoen aan vriendschappen waar ik me niet goed bij voel. En niet bergen vriendschappen om mee heen die niet echt zijn en te oppervlakkig. Ik wil mensen om me heen die echt zijn. En die niet met alle winden meewaaien.

Ook in moeilijkere tijden weet je pas wie je ‘echte' vrienden zijn. Natuurlijk lijkt het soms alsof je heel veel 'vrienden' hebt, zeker in dit digitale tijdperk, maar waar zijn ze als je ze echt nodig hebt?

Een appje of berichtje is te makkelijk. Nee werkelijk er zijn… dan blijft er (voor velen) maar een selectief groepje over. En dat is voor mij tegenwoordig genoeg, liever een vogel in de hand, dan tien in de lucht!

Vriendschap houdt voor mij ook in dat je het ook oneens mag en kan zijn met elkaar, je bent nu eenmaal ieder een ander persoon.

Dat je een eigen mening mag hebben en deze ook kan zeggen. En niet elkaar de les lezen als de ander niet doet wat jij graag ziet!

Leven en laten leven… wat ben ik toch wijs geworden met de jaren! En ik leer maar door…

‘Een vriend is iemand die je verleden begrijpt, in je toekomst gelooft en je accepteert zoals je nu bent’.

Gerelateerde artikelen

FemNa40