Egoïsme, ego en gehechtheid

Egoïsme, ego en gehechtheid zijn de drie grootste blokkades op onze spirituele reis.

Als we dit beseffen en onze spirituele reis serieus nemen is het letterlijk van levensbelang deze drie eigenschappen, die nauw met elkaar verbonden zijn, te transformeren.

 

Egoïsme

Er zijn niet alleen de ons bekende, zichtbare uitingsvormen van egoïsme maar er zijn ook subtiele tekenen.
Een bekende vorm is wanneer wij als de beste of belangrijkste gezien te willen worden maar een meer verborgen vorm is wanneer we alleen het allerbeste voor hebben met mensen van wie we houden in plaats van dit voor de hele mensheid te verlangen.

Dit is een moeilijk aspect op onze zielen-reis, omdat het voor veel mensen lijkt alsof je dan niet genoeg om je familie of dierbaren geeft, maar in wezen betekent het alleen dat we om de hele mensheid en alle zielen geven. 
Als we dit begrijpen hebben we wel een zeer hoog niveau bereikt op onze zielen-reis.

Ego

Het ego heeft ook een subtiele kant. Vanuit  een lagere frequentie beschouwd is het zichtbaar hoe wij mensen de behoefte hebben te laten zien en te laten weten hoe goed we eigenlijk wel niet zijn, maar vanuit een hoger niveau wordt een subtielere vorm zichtbaar wanneer wij onszelf met anderen vergelijken met uitspraken als dat we nog niet zo'ver' zijn als de ander of wanneer wij ons verontschuldigen dat de ander veel beter is.

Het zijn allemaal minder herkenbare manieren waarop het ego zich manifesteert. We plaatsen onszelf dan op een hele subtiele, niet zo direct duidelijk zichtbare manier toch in het middelpunt van de belangstelling.
Het  'lijkt' wel alsof we nederig zijn maar dit gedrag heeft niets met nederigheid te maken.

Gehechtheid

We kunnen ook op vele manieren gehecht zijn. Zo kunnen we gehecht zijn aan  bepaalde denkpatronen, houdingen, overtuigingen of gedrag, de voor ons makkelijk herkenbare vormen, maar gehechtheid kan zich ook steeds laten zien bij reacties op heftige emoties. Door goed te kijken en te voelen wat precies de emotie bij ons opriep, kunnen we de gehechtheid herkennen en loslaten.

Deze drie belangrijkste blokkades op onze zielen-reis kunnen zich op nog meer manieren manifesteren. Bijvoorbeeld wanneer wij willen dat anderen onze mening overnemen. Wanneer we dit herkennen zullen we geen uitspraken meer doen als: 'ik ben er zeker van dat dit klopt'.

De Universele Waarheid is alles wat telt en maakt de strijd tussen twee ego’s van ondergeschikt belang. De beste manier om egoïsme te transformeren, is dat we ons er steeds van bewust zijn iets Hogers te dienen en dit zichtbaar te maken met onze daden. We kunnen dit bewustzijn ook versterken door bijvoorbeeld het zingen of opzeggen van mantra’s, zielen-zang, die zelfs extra kracht krijgen wanneer we deze in groepsverband zingen.

Een krachtige oefening om egoïsme om te vormen in Universele dienstverlening. Iedere keer als je voelt dat je ego je leven weer aan het overnemen is, kun je gebruikmaken van mantra’s met teksten als 'ik ben een onvoorwaardelijke Universele dienaar'. De kracht zit in de herhaling en zelfs oude repeterende dwangge-dachten zullen verdwijnen.

Herhaling van de mantra’s transformeert het ego en brengt het in balans. Ons spirituele bewustzijn zal groter en liefdevoller worden en zal uitstralen op vele zielen. We kunnen ook onze dankbaarheid oefenen.
Als we bijvoorbeeld het gevoel hebben dat we niet even goed zijn als een ander of we voelen ons buitengesloten of over het hoofd gezien, is dat niet zo eenvoudig.

Maar als we onszelf in een toestand van goddelijke dankbaarheid  brengen, zullen die gevoelens veranderen. Wees gewoon goddelijk dankbaar. Ook in deze toestand zal ons ego getransformeerd worden en zullen we heel anders tegen situaties, zelfs het hele leven, aan gaan kijken.

Zo zullen we ook de andere verschillende manieren waarop we gezegend zijn echt gaan zien en gaan we zelfs mogelijkheden zien om deze toe te passen. Gehechtheid kan op meerdere manieren getransformeerd worden.

Het besef dat een heftige reactie op ons werkt als een spiegel, omdat iets waar we van buiten op reageren ons een spiegel voorhoudt: Wij hebben zelf ook die eigenschap. Als we dit eenmaal beseffen zal dat een groot geschenk zijn. Vraag vergeving en schenk vergeving.

Dit is een hele krachtige manier om gehechtheid om te zetten naar authentieke vrijheid.

Gerelateerde artikelen

FemNa40