Gewijd partnerschap

Een duurzame verbinding tussen partners of geliefden blijkt in deze tijd vaak niet meer zo simpel. De behoefte aan een verbintenis tussen twee mensen, bezegeld op het stadhuis of in de kerk, geeft wel blijk van een goede intentie van de geliefden, maar, zo blijkt uit de statistieken, geeft meestal geen garantie van slagen.

Integendeel, want door verandering van tijden, veroorzaakt door onder andere vermenging van culturen met andere tradities en religies, is er een totale verschuiving ontstaan in ons collectief denken.                                                                                                                                                

 

 

Het 'archetypische' beeld dat wij al eeuwenlang hebben van een traditioneel huwelijk, staat niet meer in het NU. In die duizenden jaren na het begin van onze jaartelling, maar vooral de laatste eeuw, is er heel veel veranderd. Onze levens zijn niet meer te vergelijken met die van onze grootouders of overgrootouders.

De tijd van mannen jagen een maaltje bij elkaar en vrouwen vegen de hut, sluimert nog steeds in ons collectieve geheugen en popt bij vrouwen misschien nog wel eens stiekem op als diep verlangen na een weer veel te drukke werkdag. Op de gemiddelde, moderne vrouw, ligt nog een minstens zo druk avondprogramma te wachten.

De gedachte aan een nog steeds bestaand bedoeïnen leven, zittend en theedrinkend voor je tent, met een kameel in je tuin, komt dicht bij dit oerbeeld van een eenvoudige, zorgeloze vorm van samenleven. Geen hypotheek op de tent en altijd op de camping. Hoe romantisch! Altijd samen! Gewoon simpelweg altijd samen scharrelen in en rond de tent, op deze planeet aarde. 

Als je in landen komt waar dit simpele innerlijke verlangen in ons wordt aangeraakt, zal dit ongewild en onbewust bij thuiskomst in ons dagelijks leven worden geprojecteerd. Ergens hebben wij allemaal een 'ziele' herinnering aan deze oervorm van samenleven. Het ligt in ons onderbewustzijn opgeslagen. De ziel heeft al onze levenservaringen bewaard, ook uit al onze eerdere incarnaties en draagt zo ook alle herinneringen in zich aan al onze eerdere relaties uit vorige levens.

Wat is er veranderd?

Als twee mensen vroeger gingen trouwen, was het meer vanuit een idee elkaar fysiek te helpen overleven. Er werd een 'goede partij' gezocht als waarborg voor de basale behoeften. Dit was het oude beeld van een 'archetypisch huwelijk', zoals wij toen dachten, vanuit ons collectief bewustzijn, dat een huwelijk moest zijn. Zo werd het ons geleerd.

Door het samenbrengen van verschillende culturen zijn onze archetypische, collectieve beelden totaal veranderd. De zielen die nu geboren worden hebben een hogere trilling en hebben een missie om de frequentie van de aarde te helpen verhogen. Dit heeft ook gevolgen voor onze relaties gehad.

Zoals ons vroeger geleerd werd waren we elkaar vooral fysiek tot steun met het opbouwen en in stand houden van ons materiële leven. Onbewuste angsten lagen ten grondslag aan het samen bouwen aan een leven van Zekerheid. Onzekerheid werd onbewust geprojecteerd door onze collectieve angsten.

Voor de nog 'onbewuste' geest is het leven in een hogere trilling verwarrend. Het materie-denken houdt geen stand meer.
Zo buiten zo binnen, want wat zich nu buiten ons afspeelt, vertaalt zich ook in ons innerlijk. We krijgen de kans, vanuit een afbrokkelend waardesysteem buiten onszelf, ons geestelijk waardesysteem bij te stellen om het leven spiritueel bewuster te gaan durven ervaren, nu vanuit onze Kracht.

We zullen moeten leren onze verantwoordelijkheid te nemen voor een 'andere' aarde en zo ook onze collectieve materie-gedachten moeten omzetten in een bewuster kijken naar de essentie van ons bestaan. Hogere spirituele inzichten vanuit andere culturen, hebben zeker een versnelling teweeggebracht in onze traditionele patronen.

We zullen eerst door de chaos moeten om verandering te krijgen. We mogen bouwen aan een totaal nieuw 'spiritueel collectief archetypisch beeld', door alle mogelijkheden die er nu zijn om ons met vele culturen te kunnen verbinden.

Het gevolg voor onze relaties

Het oude beeld van het huwelijk is dus niet meer functioneel en is bezig te worden vervangen door een nieuw archetype; het ondersteunen van elkaars spirituele groei in plaats van onze materiële groei. Het is dan nu ons eigen, echt gewijd, zelf gekozen partnerschap geworden, door beide partners heel bewust aangegaan en met de oprechte intentie van groei voor beide kanten. Spirituele partners doen dit vanuit een 'Hoger Weten', dat hun liefde  een essentiële bijdrage levert aan weer dat zelfde collectief.

De Liefde van Nu beoogt dus een veel groter en hoger doel: De evolutie van de ziel van de partner, maar daardoor ook de evolutie van de eigen ziel. De 'wijzen' die dit snappen staan heel anders in een relatie dan oude 'materie partners'. Zij ervaren levenslessen als mogelijkheid tot groei.

Als je iemand bewust aantrekt vanuit je eigen energie, is het makkelijker zonder kritiek van elkaar te leren. De partners zijn zich bewust dat thema’s als leestukken worden aangeboden, maar wie dit niet herkent zal door het terugkeren van steeds hetzelfde thema uiteindelijk inzicht krijgen.

Spirituele partners

Spirituele partners gaan dus een verbintenis aan met de intentie samen te willen groeien. Zij weten ook dat samen groeien niet per definitie inhoudt dat dit een leven lang moet duren met dezelfde partner. Het samenzijn moet in het belang van hun ziele- evolutie zijn, en dit belang bepaalt de duur van hun verhouding.

Wanneer twee mensen in liefde verantwoordelijkheid nemen voor het beëindigen van de relatie en erkennen dat ze de gevolgen van hun keuze met de intentie van liefde  zullen aanvaarden, zal dit van positieve invloed zijn op de aard en de richting van hun verhouding. 

Zo kan een nieuw archetype van spiritueel partnerschap vorm krijgen. Ge- en verbonden zielen die niet meer functioneren in de oude setting krijgen een kans naar hun relatie te kijken vanuit een 'hoger' perspectief om zicht te krijgen op een eigen spirituele groei, niet meer vanuit fysieke veiligheid, of oude patronen van zekerheid of gemak.

In een spirituele relatie ontdekken mensen dat hun band eerder bestaat uit toewijding aan elkaars groei, dan alleen te overleven in zekerheid. Ook macht in relaties vanuit oude rolpatronen past niet meer in deze tijd van spirituele evolutie.

Macht ontstaat vanuit angst. Als je besluit de moeilijkheden van het leven te benaderen vanuit liefde en mededogen, in plaats van angst, schep je je eigen hemel op aarde of zoals het zoontje van mijn vriendin zei: 'je eigen 'Hema' op aarde'.

Gerelateerde artikelen

Anders bekeken

Door:

Er gebeurt veel in deze tijd! bij iedereen is het hard werken aan wat het leven ons momenteel brengt. Er worden op allerlei gebied verliezen geleden. Verlies van baan, geld, partner, huis enz enz. Hoe gaan we hier mee om

Lees verder

FemNa40