Voorspellingskunst

Eindelijk ben ik er klaar voor. Dochterlief ligt in haar bedje te snurken, de keuken is aan kant en mijn telefoon staat uit.

Mijn tas is gepakt en puilt uit van de kaarsen, wierook, een keteltje, flesje water en nog wat meer.

Nu ik bijna op pad kan voel ik me rustig worden. 

 

Het is één dag voor volle maan en al de hele dag ben ik bezig geweest met de voorbereidingen. Dat wil zeggen, het bedenken van een mooie manier om de kracht van deze bijna volle maan te benutten. Om zo mijn persoonlijke energie om te zetten binnen het thema van mijn wens. 

Klinkt magisch hè? En vaag ook, besef ik wanneer ik dit aan mijn man probeer uit te leggen. Een groot vraagteken vormt zich boven zijn hoofd. Snel geef ik hem een zoen en onder de woorden 'weet niet hoe laat ik thuis ben,' stap ik naar buiten.  Zijn doe voorzichtig...' geeft me een liefdevol en motiverend duwtje.

Ik glimlach als ik langs de bezem loop die bij onze voordeur staat. Hm... hekserij is niet voor niets (o.a.) een ervaringsreligie, bedenk ik me.

Keltische nieuwe jaar

Brrr... het is duidelijk herfst. Het waait en de avonden zijn fris. Gelukkig heb ik eraan gedacht om een extra omslagdoek in mijn tas te proppen. Moedig stap ik de straat door en sjouwend met de onnodig zware tas geniet ik direct van de schemering en het buiten zijn. 

Het is oktober en in deze periode vieren vele heksen het begin van het Keltische nieuwe jaar. Het is het einde van de zomer en de tijd waarin onze voorouders worden herdacht. Ook is het de tijd om 'een blik op de toekomst te werpen' en daarom verzwaard mijn kristallen bol, zorgvuldig verpakt in een zachte doek, het gewicht van mijn tas. Geen idee wat het resultaat van deze avond zal zijn, maar alleen al de beweging, het duiken in de natuur en vooral mijn innerlijke natuur, geeft me al rust. 

Kristallen bol

Deze voorspellingskunst is een van de oudste en meest natuurlijke die er bestaan. Is het mogelijk om op de traditionele manier de toekomst te duiden? 'Ja', is het antwoord van veel helderzienden die van dit medium gebruikmaken om de nabije toekomst of de verder verwijderde geheimen te ontcijferen. Mijn ervaring leert dat je door een meditatieve staat en visualisatie heel veel kunt bereiken en dat dit vooral bestaat uit de inzichten die voortkomen uit ons onbewuste.

Oorsprong 

Kun je je voorstellen hoe verbaasd en zelfs geschrokken de mens moet zijn geweest toen hij voor het eerst,
nadat hij op ijs was gevallen of zich voorover had gebogen om uit een riviertje te drinken, zijn eigen gezicht zag zonder zich meteen te realiseren dat het zijn eigen gezicht moest zijn. 

Het is geen toeval dat in verschillende culturen en beschavingen de geesten van waterplassen, bronnen, vijvers, meren en ijs overvloedig voorkomen. Toen de mens bij het water kwam, zag hij in feite de weerspiegeling van een ijl, ongrijpbaar wezen dat op hem leek, iets wat hij waarschijnlijk uiteindelijk als iets extra magisch accepteerde. Maar tevens zag hij er tekeningen in die door de bewegingen van het water werden overgebracht: golvingen, draaikolken, wervelingen, bellen...

De basisprincipes van de voorspellingskunst met kristallen komt daarom voort uit de ontdekking van de natuurlijke spiegel en het besef van de dubbelganger en de ziel die in de legende van Psyche uit de Griekse mythologie is terug te vinden. Voorspellingskunst met spiegels, werd door Griekse magiërs en waarzeggers algemeen gebruikt; zij wierpen een spiegel in het water van fonteinen of gewijde bronnen om de voortekenen die zich voordeden te duiden.

De verschijning van wat we nu de kristallen bol noemen dateert van het midden van de dertiende eeuw en is afkomstig uit het middeleeuwse Frankrijk. Hij werd waarschijnlijk ingevoerd vanuit het Oosten, waar het ambacht van kristalgraveur, de zilversmid die de kristallen stenen snijdt, nog steeds wordt uitgeoefend.

Symboliek

Hoe is de mens ertoe gekomen om kristal in de vorm van een bol te maken? Het antwoord is eenvoudig: de bol of bal wordt symbolisch geassocieerd met de cirkel, die de absolute perfectie vertegenwoordigt. Wat het kristal betreft, dat is het natuurlijke hulpmiddel dat de goden aan de mens ter beschikking hebben gesteld om met hen in contact te komen, een soort communicatiemiddel tussen het zichtbare en het onzichtbare.

Deze twee symbolen hadden daarom aanvankelijk een magisch, gewijd karakter en er werd een heus ritueel georganiseerd rond het gebruik van de kristallen bol. Deze mocht alleen bij zeldzame gelegenheden worden geraadpleegd, bij uitzonderingsgevallen en daarbij waren de volgende belangrijke principes van toepassing.

De bol die werd gebruikt moest van natuurkristal of maansteen zijn, volmaakt zuiver, zonder enige bellen of tekening erin. De kristallen bol moest op een geheime plek in het noorden, bij een constante milde temperatuur worden neergelegd. Deze plaats was alleen aan de kristalkijker bekend. De kristalkijker mocht de bol alleen bij nacht raadplegen, in de tijd van de WASSENDE maan of bij VOLLE maan, in het bijzijn van één enkele vragensteller, in het diepste geheim, zonder het kristal ooit aan te raken.

Daarin zag hij wolken van verschillende vormen, symbolen die hij volgens een bijzondere code interpreteerde, soms waren het ook gebeurtenissen die een afwijkende betekenis hadden, afhankelijk van de vraag of zij voor- of achterin, aan de linker- of rechterzijde van de bol verschenen. 

Eerlijk gezegd staat mijn kristallen bol altijd fijn te pronken bij mijn altaar en verstop ik hem niet in het donker. Ook mag iedereen het kristal aanraken en er naar wens in gluren, overdag of 's nachts. Dit geldt ook voor mijn Tarotkaarten. Natuurlijk verzorg ik ze goed en ben ik er zuinig op. Voordat ik met de kaarten werk of met de bol ga mediteren 'zuiver' ik ze, dat wel. Maar, zeg nou zelf, jij wast toch ook eerst je glazen voordat je er uit drinkt?  

Die avond, na een plekje gevonden te hebben niet al te ver verwijderd van mijn huis, heb ik onder het maanlicht eenvoudig een cirkel getrokken. De -voor mij- bijbehorende woorden gemompeld en de kaarsen ontstoken (die vervolgens uiteraard uitwaaiden). De vertaling van wat er in mijn kristal te zien was heb ik in mijn dagboek opgetekend. 

Wil jij ook experimenteren met deze vorm van voorspellingskunst, dan wil ik je in ieder geval meegeven dat concentratie het sleutelwoord is. Oh ja... en geduld. 

Blessings! Natasja

Gerelateerde artikelen

FemNa40