Eczeem op de werkvloer. Wat nu?

Thuis kun je jouw omgeving en activiteiten vaak zo aanpassen dat de eczeemplekken hanteerbaar zijn. Op werk of tijdens je studie is dit vaak lastiger.

Een verhoogd risico op contacteczeem vind je o.a. bij kappers, maar ook bij andere beroepen met herhaalde blootstelling aan chemische en irriterende stoffen zoals de horeca, tandheelkunde, zorg en bouw.

 

Omgaan met eczeem op de werkplek kan als zeer moeilijk ervaren worden. Patiënten vinden het moeilijk om over hun toestand te praten op het werk of vinden het moeilijk uit te leggen dat ze bepaalde activiteiten niet kunnen uitvoeren vanwege hun aandoening. Wat kun je doen om contacteczeem door werkhandelingen te beperken?

Wat is contacteczeem?

Contacteczeem is een ontsteking van de huid, die veroorzaakt wordt doordat je huid in aanraking komt met een bepaalde stof. Er zijn twee soorten.

Allereerst kan er sprake zijn van allergisch contacteczeem. Hierbij veroorzaakt een bepaalde stof in de huid een allergische reactie. Dit gebeurt niet meteen, je moet eerst een tijdje in contact geweest zijn met die stof voordat de allergie zich ontwikkelt.

Daarnaast kan er sprake zijn van irritatie contacteczeem (ook wel ortho-ergisch contacteczeem genoemd). In dit geval kan de huid zichzelf na langdurige inwerking van irriterende stoffen niet voldoende herstellen en ontstaat er een ontstekingsreactie.

De dermatoloog kan met behulp van huidtesten onderzoeken waar jij allergisch voor bent. Er worden altijd een reeks stoffen getest waarvan bekend is dat ze in Europa vaak allergisch reacties veroorzaken. Als daar niks uitkomt, kan er verder onderzoek worden gedaan.

Werkvloer is bepalend

Werken in een sector waarbij je dagelijks vele malen blootstaat aan irriterende stoffen zoals water, zeep, shampoo en schoonmaakmiddelen, maakt de huid kwetsbaar voor eczeem. Deze stoffen beschadigende de huid bij ieder contact in geringe mate.

Ook langdurig handschoengebruik kan eczeem bevorderend werken. Daarom een aantal tips voor het zoveel mogelijk vermijden van eczeem bevorderende handelingen en factoren:

  • Handen wassen: Was jouw handen zoveel mogelijk met koud of lauw water. Gebruik geen heet water in verband met het uitdrogende effect hiervan. Doe eventuele ringen af, omdat hieronder altijd vocht achterblijft.
  • Handschoenen: Draag handschoenen zo kort mogelijk en gebruik bij voorkeur vinyl handschoenen, omdat veelvuldig gebruik van latex handschoenen op termijn een latexallergie kan veroorzaken. Bij vinyl handschoenen bestaat dit risico niet.
  • Huidverzorging: In een beroep waarbij de huid vaak wordt beschadigd, is de kans groot dat op den duur huidklachten in de vorm van eczeem ontstaan. Daarom is het van belang de huid zo goed mogelijk te beschermen. Dit kan onder meer door een aantal keer per dag een dunne laag crème aan te brengen. Gebruik liever geen body lotions, deze bevatten meestal erg veel water en kunnen de huid uitdrogen.

Tot slot: probeer zoveel mogelijk luchtige, liefst katoenen werkkleding te dragen. Indien je de irriterende stoffen niet kunt mijden, kan verandering van baan een oplossing zijn. Een dergelijke beslissing wordt meestal genomen in overleg met de bedrijfsarts en de dermatoloog.

Verdere info op www.eczeem.nl.

Geschreven door: Chantal Smith

 

Gerelateerde artikelen

FemNa40