Wat is een reden voor ontslag?

Kunnen privé-zaken afhandelen op je werk jou je baan gaan kosten?

Tijdens kantooruren heb je vaak de beste gelegenheid om je privé-paperassen en (achterstallige) betalingen te regelen. 

 

De tijd waarin dat het meest gebeurt, is in de ochtenduren. Maar ook in de middaguren is men nog vrij actief met privé-zaken.

Er zijn tal van andere zaken waarbij je je kunt afvragen of die nadelig voor je kunnen uitpakken wanneer je op je werk zit.

Reden voor ontslag?

 • Kun je bijvoorbeeld ontslagen worden als je te vaak een rookpauze neemt?
 • Niet aan je werk gerelateerd surft op internet?
 • Om de haverklap een toiletbezoek neemt?
 • Privé belt?
 • Blijft hangen in de koffiehoek?
   

Het te vaak nemen van een rookpauze is, in deze tijd van de anti-rookcampagnes, vaak een doorn in het oog van de niet-rokers. Het geijkte commentaar is dan ook altijd: weet je hoeveel tijd je per dag kwijt bent met roken? Zeker anderhalf uur per dag! Werk je pauze dus maar door, dan compenseert dat mooi. 

Ergens hebben ze natuurlijk gelijk, maar ik zou dan in hun plaats diezelfde tijd ook wat anders gaan doen. 
De werkgever kan het roken gaan verbieden en doe je het dan toch, ja, dan is er wel een goede reden voor ontslag. Je onttrekt je aan de regels van het bedrijf.

Het niet gerelateerd aan je werk surfen op internet is ook een reden voor ontslag. Helemaal wanneer je sekssites zou bezoeken. Voor zover bekend hebben de meeste bedrijven deze sites al geblokkeerd.

Ook hier geldt dat het voor een werkgever moeilijk te controleren is hoe vaak en waar naartoe je surft.
Veelal wordt de IT-afdeling ingeschakeld om dit voor hem uit te zoeken. Of het een goede reden is voor ontslag, dat hangt van de werkgever af.

Het te vaak naar het toilet gaan, kan nooit een reden voor ontslag zijn, mits het misbruikt wordt. 
Je toiletbezoek kan een medische kwestie zijn. Maar er zijn ook altijd mensen die een toiletbezoek als excuus gebruiken om eventjes langs een collega te lopen om wat bij te kletsen. 

Ook de toiletruimte zelf is vaak een ontmoetingsplaats voor een leuk praatje. Het is voor een werkgever dus moeilijk te bepalen om welke reden je zo vaak die richting opgaat. Hij kan je er wel op aanspreken en de reden vragen. Is het niet medisch, dan is het aan hem welke maatregelen hij gaat treffen.

Privé bellen is meestal niet zo'n punt, mits het niet een paar uur per dag is en zeker wanneer je er je directe omgeving mee stoort. Het zijn vaak de collega's die hier een punt van maken, want de werkgever kan niet echt zien of je nu aan het werkt bent of niet. 

Wordt er melding van gemaakt, dan is het wederom aan de werkgever wat hij hiermee doet.

Het blijven hangen in de koffiehoek wordt ook door heel veel gedaan, maar dat hoeft niet te zijn omdat het dan over flauwekulletjes gaat. Vaak wordt deze plek gebruikt om informatie en wetenwaardigheden met betrekking tot het bedrijf door te geven. Ook hier kan natuurlijk misbruik van gemaakt worden.

Wat wordt als echt fout gezien?

Natuurlijk zijn er genoeg redenen om je wel te kunnen ontslaan en meestal is dat dan op staande voet.
De meest voorkomende redenen zijn:

 • Herhaaldelijke afwezigheid zonder goede reden.
 • Ongehoorzaamheid.
 • Diefstal, verduistering en fraude.
 • Agressie, geweld en beledigingen.
 • Het bezigen van een concurrerende activiteit.
 • Dronkenschap.
 • Seksuele intimidaties.


Tot slot: waarom zouden we het onszelf nu zo moeilijk maken. Pas je aan aan de werkcultuur van het bedrijf. 
Je mag tegenwoordig in je handen knijpen als je nog een baan hebt!

En wil je toch je eigen gang gaan, dan kun je beter iets voor jezelf beginnen, zodat je je aan niemand hoeft te verantwoorden.

Gerelateerde artikelen

De keuze is reuze

Door:

Wanneer je zoals ik een administratieve achtergrond hebt, daarna commerciële en zelfs call center functies hebt vervuld. En met al deze brede ervaring .... zo de WW ingerold.

Lees verder

FemNa40