‘Educatie voor Vrouwen met Ambitie’ (EVA)

Stichting Lezen & Schrijven start in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het project ‘Educatie voor Vrouwen met Ambitie’ (EVA).

Aanleiding voor dit project is de verontrustende achterstandspositie van Nederlandse vrouwen in basisvaardigheden als taal en rekenen.

Uit recent onderzoek* blijkt dat 1 op de 8 vrouwen in Nederland laaggeletterd is en maar liefst 1 op de 6 vrouwen grote moeite heeft met rekenen.

 

Met project EVA heeft Stichting Lezen & Schrijven als doel om de sociaaleconomische positie van laagopgeleide, niet werkende vrouwen in onze maatschappij te versterken. Het programma biedt deze vrouwen concrete ondersteuning bij het (hernieuwd) leren van hun taalvaardigheden, het verhogen van hun rekenniveau en het verbeteren van digitale vaardigheden.

Economische zelfstandigheid

Minister van Emancipatie Jet Bussemaker houdt gedurende twee jaar een ‘Kracht on Tour’ om het belang van economische zelfstandigheid van vrouwen te benadrukken. Zij doet dit door in gesprek te gaan met vrouwen over de keuzes die zij maken en de mogelijke gevolgen daarvan voor hun financiële positie.

Op maandag 23 juni doet de minister de provincie Noord-Brabant aan en woont zij tevens de officiële lancering van project EVA bij in het gemeentehuis van Tilburg. De minister zal hier samen met diverse betrokken partijen officieel tekenen voor deze nieuwe samenwerking.

Stichting Lezen & Schrijven

Circa 1,3 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder kunnen niet goed lezen en schrijven; maar liefst 1 op de 9 Nederlanders. Laaggeletterdheid kost de samenleving ongeveer 560 miljoen euro per jaar. Stichting Lezen & Schrijven zet zich in om laaggeletterdheid in Nederland te helpen voorkomen en verminderen door het onderwerp onder de aandacht te brengen.

Bovendien initieert de stichting concrete projecten. Marja van Bijsterveldt, voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nam in januari 2014 als voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven het stokje over van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. Prinses Laurentien blijft als internationaal erevoorzitter bij de stichting betrokken.

* Onderzoeksgegevens van PIAAC, 2013.

Gerelateerde artikelen

AU!

Door:

Er is iets gebeurd. Iemand heeft iets gezegd, iets gedaan of juist nagelaten en ik voel me gekwetst. Begrijp je dat? Hoe zou jij je voelen als iemand die je dierbaar is zo onzorgvuldig met je omgaat?

Lees verder

FemNa40