Geen grap!

Bij een echtscheiding komt veel kijken. Wie vertelt het de kinderen, hoe gaan we na de scheiding voor de kinderen zorgen? Hoe gaan we om met kerst, vakanties en verjaardagen?

 

Maar ook en niet onbelangrijk: hoe regelen we het financieel?

Kinderalimentatie

Met ingang van 1 april gaan de regels voor de kinderalimentatie veranderen. Dit systeem houdt nu nog vast aan het traditionele model dat de vader kostwinnaar is en de moeder voor de kinderen zorgt. Vandaag de dag wordt van beide ouders verwacht dat ze allebei evenveel tijd, zorg en aandacht besteden aan de zorg voor de kinderen. En vanaf 1 april dus ook even veel geld. Deze nieuwe regeling lijkt eerlijk, maar kan in de praktijk toch tegenvallen. Natuurlijk maken vaders ook kosten als de kinderen bij hem zijn. Maar daar staat tegenover dat de meeste moeders het anderhalf model voortzetten na de scheiding. De meeste moeders werken meestal parttime en dat blijven ze ook na de scheiding doen.

Wijziging

De nieuwe regels houden concreet in dat het kindgebonden budget (een bijdrage van de overheid) en de zorgkosten worden verrekend met de alimentatie. Stel, je hebt twee kinderen en je werkt niet. Dat hoefde ook niet, want je man had en heeft een hele goede baan. Na de scheiding  ontvang je onder de oude regels € 1000 alimentatie.  Bij de scheiding hebben jullie afgesproken dat de kinderen ongeveer 2,5 dag bij de vader zijn en de overige 4,5 dagen zijn de kinderen bij jou. Volgens de nieuwe regels wordt de zorgkorting 25% (en als de zorgverhouding minder is, dan is ook de zorgkorting lager). Naast deze korting wordt ook het kindgebonden budget met je verrekend . Dit betekent dat  je, in de nieuwe situatie, nog maar € 654 ontvangt. De alleenstaande moeder kan met de nieuwe regels met een fors inkomensverschil geconfronteerd worden. En met de steeds duurder wordende kinderopvang kan het daarom nog wel eens heel lastig worden. Het is dan ook afwachten hoe deze nieuwe maatregel in de praktijk precies gaat uitvallen.

Gerelateerde artikelen

FemNa40