Week van het geld

Van 9 tot en met 13 maart is het 'De week van het geld'.

Een initiatief van Wijzer in geldzaken om lagere schoolkinderen te leren omgaan met geld onder het motto 'vroeg geleerd is oud gedaan'. 

 

Bij verschillende basisscholen worden gastlessen gegeven over zakgeld, sparen en reclame. Wijzer in geldzaken geeft ook diverse tips aan ouders zodat zij ook thuis allerlei activiteiten kunnen organiseren. Het belang van goede voorlichting kan niet genoeg benadrukt worden.

Onderzoek

In 2014 heeft het Nibud een groot onderzoek gehouden naar het financiële gedrag van jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar. Over de gehele linie komt een op negen jongeren frequent geld tekort.
Jongeren lenen dan geld bij vrienden of hebben een betalingsachterstand.

Dit wordt door jongeren niet echt als een schuld gezien. Jongeren die 18 jaar worden, zijn financieel zelfstandig. Ze kunnen dan zelfstandig abonnementen afsluiten en moeten zelf een zorgverzekering afsluiten (en ook betalen). Dit kantelpunt is zichtbaar, want uit het onderzoek bleek dat een op de vijf jongeren van 18 jaar en ouder al een betalingsachterstand te hebben bij de zorgverzekeraar of een roodstand bij de bank. 

Uit het scholierenonderzoek 2012-2013 dat het Nibud heeft gehouden, bleek dat een kwart van de scholieren moeite heeft met het maken van een begroting om te weten wat er inkomt en wat er uitgaat. Bijna de helft van de scholieren laat in dat onderzoek ook weten dat ze weinig voorlichting krijgen op scholen hoe ze met geld moeten omgaan. 

Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die ervoor zorgen dat jongeren deze noodzakelijke voorlichting ontvangen. Denk aan het Nibud zelf, Stichting Weet wat je besteedt, Stichting Wijzer in geldzaken en
Stichting LEF.

Rol van de ouders

Het onderzoek uit 2014 van het Nibud heeft ook nu weer uitgewezen dat jongeren het meeste van hun ouders leren. Met hun vrienden vergelijken ze meer hun eigen situatie met die van hun vrienden. Ook als jongeren 18 jaar zijn geworden, blijven ouders de belangrijkste gesprekspartner als het om geld gaat.

Ouders zijn zich waarschijnlijk niet zo bewust dat hun invloed ook dan nog zo groot is. Financiële opvoeding is o zo belangrijk om de mens van de toekomst financieel zelfredzaam te laten zijn. Zakgeld, kleedgeld en kostgeld zijn mooie instrumenten hiervoor. 

Discussie hierover is nuttig want zo leert de jongere zijn eigen koers te bepalen. De week van het geld is dan ook weer eens een mooi moment om het gesprek over geld met uw zoon of dochter aan te gaan (hoe oud of hoe jong ze ook zijn).

Foto

Gerelateerde artikelen

FemNa40