Misvattingen over de reisverzekering

Veel Nederlanders denken dat vergoeding bij annulering van hun reis alleen geldt bij ziekte of overlijden.

80 Procent weet niet dat ook bij zwangerschap,
een nieuwe baan of bij een echtscheiding beroep gedaan kan worden op de annuleringsverzekering.

 


Afzegging van de reisgenoot, onverwacht een nieuwe baan, een scheiding of een zwangerschap. Uit onderzoek van ANWB Reisverzekering blijkt dat vier op de vijf Nederlanders niet goed weet wanneer een annuleringsverzekering precies van nut kan zijn en wat vergoed wordt.

Onwetendheid over dekking annuleringsverzekering

Vakantiegangers weten meestal wel dat ze een beroep kunnen doen op de annuleringsverzekering bij ziekte of overlijden van een naast familielid. De bekendheid van andere geldige annuleringsredenen is erg laag, blijkt uit onderstaande top 5:

 • Een onverwachte afzegging van de reisgenoot, mits de reisgenoot een geldige annuleringsreden heeft.
 • Een niet te repareren auto waarmee men reist.
 • Een nieuwe baan kunnen accepteren of werkloos raken.
 • Een scheiding nadat de reis is geboekt.
 • Het ontdekken van een zwangerschap nadat de reis is geboekt.


Vergoeding bij omboeken en vliegtuigvertraging grootste misverstand

Het willen omboeken van een vakantie wordt niet vergoed door een annuleringsverzekering: 14 Procent denkt dit ten onrechte.

Ook een vergoeding voor een vliegtuigvertraging van minder dan acht uur valt niet binnen de dekking van een annuleringsverzekering.

Een vergoeding voor een vliegtuigvertraging van meer dan acht uur valt wel binnen de dekking.

Meerderheid niet standaard verzekerd; mannen schatten risico lager in

Uit het onderzoek blijkt dat bijna één op de vijf Nederlanders een kortlopende annuleringsverzekering afsluit wanneer zij op vakantie gaat en dat bijna de helft een doorlopende annuleringsverzekering heeft.

Ruim een derde van de Nederlanders heeft geen annuleringsverzekering. De belangrijkste reden om deze niet af te sluiten, is omdat zij de risico’s niet zo hoog inschatten.

Vooral mannen schatten de kans op annulering lager in. Mannen weten over het algemeen iets beter in welke gevallen zij een beroep kunnen doen op hun annuleringsverzekering. 

Ziekte en ongeval meest voorkomende claim

Van alle verzekerden heeft 31 procent ooit een beroep gedaan op de annuleringsverzekering. De meest voorkomende situaties waarbij vakantiegangers een beroep proberen te doen op hun annuleringsverzekering zijn:

 • Ziekte of ongeval van henzelf of reispartner.
 • Ziekte of sterfgeval in de thuisblijvende familie.
 • Negatief reisadvies (4%) (dit is overigens geen geldige annuleringsreden).


Meer misverstanden en onwetendheden van Nederlandse vakantiegangers over de annuleringsverzekering zijn terug te lezen in deze ANWB-infographic

Meer geldige redenen waarmee een beroep kan worden gedaan op de annuleringsverzekering zijn hier terug te lezen.

Reissom, boekingsdatum en financiële buffer afwegen bij afsluiten annuleringsverzekering

ANWB Reisverzekering wil vakantiegangers beter informeren over de annuleringsverzekering. Het moeten annuleren van een reis is immers al vervelend genoeg.

Daarom raadt ANWB vakantiegangers aan al tijdens het boeken van de vakantie een goede afweging te maken om annulering wel of niet te verzekeren.

Bij deze afweging is het raadzaam om te kijken naar de persoonlijke situatie, zoals bijvoorbeeld naar:

 • De hoogte van de reissom.
 • Hoever de reis voor de vertrekdatum is geboekt.
 • De persoonlijke financiële mogelijkheden.


Tot slot is het belangrijk om een annuleringsverzekering te laten ingaan op de datum dat de reis is geboekt.
Er kan immers ook al vóór vertrek wat gebeuren.

 

Gerelateerde artikelen

FemNa40