De Goede Week

De Goede Week (ook wel Stille Week, 
Heilige Week, Grote Week of Lijdensweek genoemd) is in het christendom de naam voor de week vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag.

Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten of 
Veertigdagentijd.

 

Vanuit FemNa40 gaan onze gedachten speciaal uit naar Maria, de moeder van Jezus. Haar lichaam droeg een hoge Geest, haar zoon Jezus. Alleen een heel hoge hemelse Geest kon de energie van dit kind, Jezus, ontvangen en dit fysiek overleven. Een aards lichaam zou onherroepelijk vernietigd zijn door het ontvangen van zo’n hoge frequentie.

Opvolgende incarnaties

Ons lichaam is geboren, maar onze ziel en geest zijn geschapen. Wij mensen krijgen de opdracht ervaringen te verzamelen om die in opvolgende incarnaties op Aarde in praktijk te kunnen brengen. Een hoge Geest krijgt vanuit de sferen kennis mee om op Aarde te gebruiken en te verspreiden, zoals de kennis van de natuur,
kunsten en wetenschappen.

Zonder deze hoge geesten zouden wij nu nog in de middeleeuwen leven. Zij hebben geprobeerd ons te leren over God en de schepping door bijvoorbeeld de schilderkunst, en hoe wij in mededogen moeten omgaan met onze medemens, zoals het verplegen van oorlogsgewonden en het leren inzien dat het fout is dat het ene deel van de mensheid verhongert terwijl een ander deel vroegtijdig overlijdt aan vraatzucht.

Het 'Leven'

Maria had het 'Leven' in zich wonen, waardoor ze Jezus kon dragen en Hij geboren kon worden op de Aarde. Jezus heeft velen het gevoel gegeven dat er toch iets meer moest zijn tussen hemel en aarde en dat er iets moest veranderen. Ons bewustzijn.

Wij hebben door Jezus, Boeddha en Mohammed ons zowel het westerse als het oosterse denken eigen kunnen maken. Zij hebben ons het godsdienstige denken gegeven en ons leven sterk beïnvloed. Ons gevoel voor schoonheid werd ontwikkeld, waardoor wij ons konden leren openstellen voor muziek, schilderkunst en andere kunstvormen.

Ons bewustzijn verruimen

Zonder deze hoge Geesten zouden wij nog heel ver van onze huidige ontwikkeling verwijderd zijn. Maria kende haar missie en Jezus wist wat hem te wachten stond met de kruisiging. En dat alles alleen maar bedoeld om ons bewustzijn te verruimen.

Jezus wandelde rond op de Aarde en liet zich vermoorden. Daarna krijgen de discipelen de gelegenheid de boodschap die Jezus ons bracht, over de gehele Aarde te verspreiden. Allen hadden dezelfde afspraak en dezelfde missie vóór zij op Aarde kwamen. Zelfs Judas’ verraad vormde een afgesproken onderdeel hiervan.

Wij zijn dus op Aarde om ervaringen te verzamelen vanuit deze verkondigde wijsheid en om inzicht te krijgen in oorlog voeren, onderdrukking, honger, moord, diefstal, martelen en alle andere situaties, ontstaan uit onze lagere bewustzijns gedachten.

Het leven kan zo niet onveranderd doorgaan. Als wij de door Jezus gepredikte wijsheid niet toepassen, is het wachten op de bijbelvoorspelling: er zullen 'ruiters op paarden' komen. Het is ieders opdracht zelf de keuze te maken: In liefde te handelen.

Leven vanuit liefde

Een deel van de mensheid zal steeds het andere deel dwingen om niet vanuit liefde te leven. Zij willen niet dat de huidige machtsstructuur verdwijnt, uit angst hun bevoorrechte posities kwijt te raken. Goedwillende mensen, die een andere maatschappij nastreven, zullen worden gedwongen hun streven op te geven of worden uitgeroeid.

Onvoorstelbaar dat een groep hemelse Verlichten alleen naar de Aarde kwam om lagere zielen een hoger Goddelijk bewustzijn aan te reiken en hen te leren puur te leven vanuit hun hart. Dit was een bewuste daad van Liefde. Jezus was geen slachtoffer van lagere zielen. Het was een bewuste Goddelijke poging  de mensheid te redden van zijn goddeloze, lage bewustzijn. Het was een Goddelijke afgesproken aardse missie.

Ook Maria was onderdeel van dit Goddelijke Plan. Zij 'wist'. Maar ondanks haar hoge trilling zal zij een ondraaglijk verdriet hebben gehad toen zij haar kind aan een kruis zag hangen, voor een blijvend veranderd bewustzijn van de gehele mensheid.                                                                                          

Bewuste spirituele paasdagen gewenst.

Gerelateerde artikelen

FemNa40