Geloof ‘nieuwe stijl’

Er bestaat sinds kort een nieuwe 'kerk': de atheïsten kerk. Een beweging, opgezet door twee cabaretiers, die levensbeschouwelijke gesprekken willen voeren met mensen na bijvoorbeeld een studie filosofie of theologie en niet per se in een voorgeschreven God willen geloven, maar wel willen filosoferen vanuit bijbelverhalen of vanuit een zogenaamde 'Socratische methode'; een gespreksvorm bedoeld om niet in oeverloze discussies te belanden van de 'welles- nietes' vorm, maar om de 'waarheid van de ego’s' proberen te ontlopen.

 

Zo wordt uit een verhaal een levensbeschouwelijk thema gehaald en kan er vanuit eigen persoonlijke ervaringen over dit thema worden gepraat van hart tot hart. Oude verhalen geplaatst in deze tijd, oude thema’s belicht  vanuit een moderne samenleving. Gesprekken bedoeld om tot een goed begrip te komen van onze eigen waarden en die van anderen.

Bijbelse verhalen hebben ons altijd geïnspireerd en onze culturen en talen bepaald. Deze nieuwe manier van beschouwen van het leven blijkt  een serieuze snaar te raken bij velen.

Wat kan ik me hierbij concreet voorstellen?

Een levensbeschouwelijk gesprek voeren zonder bekeringsdrang of spirituele binding, maar een open gesprek voeren is het uitgangspunt.  Het specifieke doel is om samen te ontdekken hoe je met deze intentie een gesprek kunt voeren, terwijl je niet altijd ergens in gelooft.

Het woord ‘kerk’ in de naam van de groep duidt in dit geval dus niet op een instituut dat mensen probeert te winnen voor een christelijke levensbeschouwing, maar op het feit dat ze met elkaar een aantal serieuze thema’s durven te bespreken en niet bang zijn om hierbij gebruik te maken van de bijbelverhalen.

Groepen vormen

Het wekelijks of twee wekelijks bij elkaar komen in groepen van zeven tot acht mensen is de nieuwe 'vorm' van deze geestelijke afstemming en uitwisseling. Het heeft tot doel elkaar inzicht te geven in de dagelijkse handelingen en om in liefde om te leren gaan met onze naasten, ongeacht afwijzingen en (voor)oordelen, bepaald door een cultuur.

Handelen vanuit de naam God rechtvaardigt dan helemaal niets. Alleen onze zuivere liefdesintentie telt.
De bijeenkomsten kunnen worden gevuld met muziek, gezang of preken, maar er kan ook  alleen gestreefd worden naar het onderlinge gesprek. Het idee is makkelijk over te nemen, waardoor de groepen zich ook weer makkelijk kunnen splitsen.

Prachtig initiatief van een nieuwe generatie; 'nieuw denken vanuit nieuwe mogelijkheden'. Eindelijk een doorbraak. Natuurlijk zal er ook veel weerstand komen vanuit oude traditionele denkers, maar we moeten toch eerlijk beamen dat we qua geloof zijn vastgelopen of te langzaam voortgang hebben gemaakt.

Eeuwenoude geloofsvormen zijn zo achterhaald en passen niet meer in deze geëvalueerde maatschappij. Natuurlijk zullen er oudere traditionele gelovigen zijn die hun vertrouwde, traditionele 'vorm' van het samen beleven van God 'te vuur en te zwaard' zullen blijven bevechten, maar feit is dat algehele verloedering ook bij onze kerkinstellingen heeft toegeslagen.

De keren dat ik, als oorspronkelijk katholiek, mijn oude tradities mocht gaan herbeleven, eindigde dit steeds weer in een desillusie. Grote dikke pilaren ontnamen mij iedere vorm van zicht en meebeleven en de slechte geluidsinstallatie genereerde ergernis bij mij. Er was helemaal geen gezamenlijk beleven van een god, maar het braaf en mechanisch uitoefenen van mentale rituelen. Het woord gezamenlijk zat misschien nog alleen in het gezang.

Er is een nieuwe jonge generatie opgestaan, vaak al  geboren met een hoger bewustzijn, in staat ons vanuit een hoger perspectief oude 'aannames' te leren her-be-zien en bij te stellen, waardoor bijvoorbeeld oude bijbelteksten vanuit  een ruimer bewustzijn beter kunnen worden geïnterpreteerd. Zo kunnen  'bezoedelde' Waarheden weer opnieuw aan het 'Licht' worden gebracht en kan mogelijk het besmette woord 'God' z’n oorspronkelijke, zuivere lading weer terugkrijgen.

Durf te vernieuwen zonder de intrinsieke waarden uit het oog te verliezen, maar juist door studie deze weer in hun oorspronkelijke trilling terug te brengen zoals ze zijn bedoeld. Sluit je ogen niet voor wat de mens er door de eeuwen heen zelf allemaal van gemaakt heeft, gedreven door onwetendheid en macht.

Durf je nu te onderscheiden. Vorm groepjes en trotseer alle kritieken en vooroordelen. Zet je ook hier in beweging. Wees een pionier als je wenst dat er iets moet veranderen, dat we ons weer moeten verbroederen en een luisterend oor in moeten zetten voor elkaar. Zoek samen de ware wijsheid achter bijbel uitspraken, zonder per se een bijbel club te zijn vanuit 'het geloof', maar gebruik deze verhalen als uitgangspunt voor interessante thema’s en laat het verder gewoon gebeuren.

Jezus sprak in symbolen, dat maken deze uitspraken interessant. Alleen de Schriftgeleerden dachten deze te begrijpen. Het 'gewone' volk was afhankelijk van de uitleg van deze geleerden. Zij konden de uitleg zelf niet bevatten en kregen de verhalen via parabelen. Zo ontstond de mystiek, de esoterie, de geheime leer voor ingewijden.

Woorden zouden zonder deze kennis als 'parels voor de zwijnen 'terechtkomen en verkeerd worden geïnterpreteerd. Het mooie van waarheid is dat het niet geschaad kan worden door wat mensen erover denken. Waarheid is waarheid. Hoe de boodschap gebracht wordt is niet half zo belangrijk als hoe deze ontvangen wordt. Probeer slechts eerlijk te zijn en streef naar oprechtheid. Laat je nieuwe denken in je handelingen tot uiting komen. Doe wat je kunt en laat het dan los.

'Onderzoek alles en behoud het goede'.

Gerelateerde artikelen

Anders bekeken

Door:

Er gebeurt veel in deze tijd! bij iedereen is het hard werken aan wat het leven ons momenteel brengt. Er worden op allerlei gebied verliezen geleden. Verlies van baan, geld, partner, huis enz enz. Hoe gaan we hier mee om

Lees verder

FemNa40