Kernfusie

Laatst Werd ik Helemaal Blij Van het stuk van
Leon de Winter in de Telegraaf, sterven Het nu Eens Niet Over het ebolavirus van ISIS wilde Hebben Maar dan GOED NIEUWS!

Hoewel Onderzoek naar ebola deur Dr. Nancy Sullivan, microbiologe, also spectaculair nieuws is. Deze vrouw is al since 1997 Bezig met Haar Onderzoek en Heeft inmiddels Een vaccin developed DAT begin 2015 op Mensen Zal Worden Getest.

 

Er Gaan thousands Mensen aan meedoen en wat normaal GESPROKEN Jaren Duurt, Moet nu in maanden Worden Afgerond. This Ziekte is gruwelijk en Moët Zo Snel possible Worden onderdrukt. De Winter: '. This Zijn gebeurtenissen sterven de Bijna Grenzeloze inventiviteit en veerkracht van de Menselijke geest Vieren
while geloofswaanzinnige Islamitische barbaren dood en verderf verspreiden, are gewetensvolle Westerse onderzoekers Bezig met Het Vinden van Optimale '.

Nucleaire Fusie

Maar nu Zijn Goede nieuws Waar also de 'spirituele zoeker' al hiel lang naar uitkeek omdat' this lang geleden voorspeld was. De redding van de Wereld: Nucleaire Fusie. De Winter: 'Ik had gedacht DAT Het wereldnieuws Zou are, DAT this krant en Het televisienieuws ermee zouden Openen. Maar Het bleef stil '.

Ik Kon me Daar Zo in Vinden! De droom van nucleaire Fusie also al Sinds de Jaren 20 van de vorige eeuw en staat in spirituele boeken te lezen. Thousands Wetenschappers Hebben er keihard aan gewerkt en Hebben Zich deur 'Boven' Laten 'inspireren'. 

'The Holy Grail'

Tevreden Volgens Het Bedrijf Lockheed Martin, Een Bedrijf Gespecialiseerd in products for the defensie-industrie, is Het Bedrijf Skunk Works erin geslaagd Een reactor te Ontwerpen sterven Niet Groter is dan three bij tweeëneenhalve meter. Het nucleaire afval is daarbij Minimaal. Lockheed beweert 'The Holy Grail' Gevonden te Hebben. This is echt HEILIG!

ALS DIT waar is Zijn er straks Geen energieproblemen meer! 'Dit betekent Het beginnen van Het einde van our energieproblemen en also Het einde van de energieproblemen in Afrika, Een van de hoofdoorzaken van de armoede Daar. Also Het beginnen van Het einde van de macht en Decadentie van Arabische tirannen 'said this mooie artikel.

Blij

Hier word ik nu Blij busje. Tevreden Volgens 'gechanneld' (door de spirituele Wereld doorgegeven) Materiaal bevestigt this our Maatschappelijke evolutie. Wij Zullen Niet Helemaal terug hoeven Naar een primitieve maatschappij, willen Niet alles wat de mens bereikt Heeft is verkeerd. Integendeel zelfs; Maar het leven van nu is te overvloedig geworden.

Dat is slecht for the geest willen sterven Valt dan in slaap. Zo'n Geestelijke slaap is in de Nieuwe Wereld Absoluut onmogelijk. Daar Draait alles Alleen maar OM de geest en daarom Moet Geestelijke luiheid tot Elke prijs vóórkomen Worden. Vele fabrieken, kantoren en kleine Bedrijven Zullen Blijven Bestaan, Maar de wapenindustrie, de chemische fabrieken en de daarvan Afhankelijke industrie Moeten verdwijnen.

Kernfusie

De dialog Kernenergie is Gevaarlijk en daardoor volstrekt onaanvaardbaar. Er Zal deur De Oude mens also Nooit Een solution Worden Gevonden for kernafval. Alleen Het Verstrijken Van De Tijd Maakt Het oppas radioactief. Er Komt Een Totaal andere vorm van energiewinning: KERNFUSIE! This is volstrekt onschadelijk en Laat Geen Gevaarlijk Afval achter.

De nieuwe mens Zal Het Niet gemakkelijk Krijgen Holland met het van de Grond tillen van Een Nieuwe maatschappij. Velen Zullen Zich Tegen Het afbreken van Onze oude Wereld verzetten, Voornamelijk omdat' ZIJ Niet bereid are their Hoge levensstandaard terug te schroeven. Uiteindelijk Zal also this categorie inzien DAT ZIJ ongelijk Hadden. Pas na Enkele Generaties verdwijnt this Probleem en Zal alles Gaan including de Kosmos Besloten Heeft.

De nieuwe mens Zal spiritueel bewuster Gaan leven in tegenstelling tot de oude man, sterven aan luxe en bezittingen gehecht is. Als Wij ontmoetten our Vrije wil Niet Zelf Willen Veranderen, Zal er ingegrepen Worden deur Een Hoger Bewustzijn en this contact met 'De Bron' Zal Het for De Nieuwe generatie possible maken Een Nieuwe maatschappij te Creëren.

Telepathisch contact

Zonder hulp van our Gidsen en geleidegeesten Krijgen Wij this Alleen ontmoette Onze mentale kracht Niet voor Elkaar. Samen Zullen Wij bouwen aan de Nieuwe Een samenleving zonder Geestelijke druk, zonder spanning. De nieuwe mens Zal boven Een aangeboren telepathisch contact Gaan beschikken en for the communicatie Zijn stam Niet meer Nodig Hebben, net als bij dieren. Zo Zullen Wij Binnen Een minuut Een rede Kunnen Houden sterven normaal GESPROKEN Een half uur Duurt.

Hoor ik nu de 'oude mens' kritische bedenkingen Hebben bij DIT stukje? Prior to Wij telepatisch voldaan Elkaar Kunnen Omgaan, Zullen we ons eerst Moeten bekwamen in Het zuiveren van our Negatieve, kritische, bevooroordeelde, onaardige, liefdeloze Gedachten, sterven pure Projecties are van ons Eigen ontevreden, teleurgestelde, boze en argwanende innerlijk. We Zullen DIT Moeten leren transformeren naar liefdevol denken.

Zonder kernwapens zouden Wij anders alsnog in staat Zijn Elkaar te vernietigen. Niet die ene blik Maar die ene Gedachte Zou dan al Dodelijk Kunnen Zijn.

Gerelateerde artikelen

FemNa40