Natuurwetten

Ons moderne leven verloopt nog steeds volgens oeroude natuurwetten en dat zal ook nooit veranderen.

Het klinkt vaak zo prehistorisch maar alles is onderdeel van en ondergeschikt aan een groter geheel.

 

Het leven in alle vormen valt onder de Universele wetten, zoals de wet van Liefde, de wet van Waarheid, de wet van Karma en nog ontelbare andere wetten.

Zo ook de wet van aantrekking

Wanneer we ons weer meer bewust zouden gaan worden van de werking van deze wet zou dit ons een stapje verder kunnen helpen naar een gevoel van Eenheid wanneer wij beseffen dat wij allemaal ondergeschikt zijn aan deze wet.

Wie wil nu horen dat we onszelf niet alleen hebben aangetrokken in de ander maar ook in alle vormen om ons heen? Helaas, het is waar, de wetten regeren.

Waarom vallen we dan in de liefde als een blok voor iemand als wij elkaar zijn?

Pure herkenning van de zielen en hun thema’s die uitgewerkt moeten worden. We kunnen elkaars eigenschappen niet herkennen als ze niet in onszelf aanwezig zijn. Al onze ervaringen die liggen opgeslagen, onze  emoties, bewust of onbewust, onze overtuigingen en ideeën, wij zenden het uit in de buitenwereld en trekken het weer aan.

Op deze manier vormen wij steeds opnieuw onze omstandigheden. Zonder ons hiervan bewust te zijn blijven we ons leven steeds her-creëren vanuit deze zelfde overtuigingen en patronen, die ons telkens weer proberen wijs te maken dat dit de enige waarheid is.

Patronen en overtuigingen zijn al bij onze voorouders  en ouders  ontstaan en kunnen nog steeds onbewust ons leven regelen. Eeuwenoude religieovertuigingen bijvoorbeeld spelen nog vaak een grote rol in ons dagelijks handelen.

Handelingen die worden gedaan omdat  dat god’s wil zou zijn door goddelijke overtuigingen die al generaties in familiepatronen verankerd zaten. Deze tijd geeft ons de kans om vanuit een heel nieuw perspectief van Liefde te gaan leven omdat  inmiddels wel is bewezen dat al die oude overtuigingen ons tot nu toe veel strijd hebben gebracht.

Welke vorm zouden we dan willen veranderen? Wie en wat trekken wij aan en vanuit welke oude patronen van thuis leven we nog? Kunnen we echt een ander leven opbouwen met nieuwe bouwstenen? Wat brengt ons nu eigenlijk die zich steeds herhalende oude creaties nog?

Wij beschikken allemaal over scheppingsmacht en -kracht met onze gedachtencreaties en gevoelens en trekken daarmee steeds ervaringen aan in de buitenwereld die wij hiermee zelf hebben geschapen.

Gedachten dat de omstandigheden die zich in ons leven voordoen, worden veroorzaakt  door 'boze mensen' of de wil zijn van hogere machten maken ons slachtoffer. Ook door foute interpretaties van heilige geschriften zetten we ons in een slachtofferschap.  Als we dit gaan beseffen, wordt het hoog tijd om ons denken te veranderen.

Hoe zou het toch komen dat we iets scheppen wat we helemaal niet willen? 

Omdat  wij niet eerder wisten van onze eigen scheppingskracht. Het is een keuze om zicht te willen krijgen op de in ons aanwezige oeroude patronen en we moeten wel bereid zijn onszelf  te willen onderzoeken. Uiteindelijk zal deze dappere zoektocht leiden tot een veel leuker en vreugdevoller leven omdat we meer in vrede en vrijheid zullen zijn met onszelf en onze omgeving.

Wat en wie trekken we aan?

Onze eigen positieve maar ook onze negatieve energie, zichtbaar of onzichtbaar genesteld in ons verborgen onderbewustzijn. Heel diep van binnen 'wonen' daar onze emoties zoals onze pijn en verdriet.

Deze verborgen energieën laten zich moeilijk lokken maar kunnen getriggerd worden door bijvoorbeeld in een relatie te stappen met een echtgenoot, een baas, vrienden enz. Er worden dan eigenschappen bij elkaar naar boven gehaald en gezien, die daar sluimerden maar die we niet eerder in onszelf ontdekt hadden.

Leuke en minder leuke thema’s.  Dit gebeurt niet alleen met personen maar met alle vormen om ons heen,
alle levensvormen, hoe groot of hoe klein ook.

Als we oplettend worden ligt hier een kans om onszelf te leren kennen en te veranderen. Trekken we bijvoorbeeld de trillingsenergieën van diep verdriet aan in elkaar of ontwaakt een sluimerende boosheid, dan kunnen we het vuur in elkaar flink laten oplaaien.

We wisselen precies de trilling uit die ook bij de ander lag opgeslagen, ze herkennen elkaar. Zo zal een vriendelijke gedachte een positieve vriendelijkheid in ons aanraken maar boosheid en kritiek daarentegen zullen direct negatieve energie in onszelf mobiliseren.

Reacties als 'Ik ben helemaal niet boos' bewijzen dat boos worden niet een bewuste actie is maar dat de boosheid in het onderbewuste lag opgeslagen en werd aangeraakt.

Met dit nieuwe besef kunnen we vanuit een groter bewustwording op deze manier onze eigen toekomst positief  herscheppen. Zo naar jezelf en je omgeving leren durven kijken, vraagt echt moed.

Het vraagt om patronen te durven herkennen en proberen te doorbreken maar ook om stappen te zetten ondanks al die aanwezige angstpatronen die aan een nieuwe manier van denken ten grondslag kunnen liggen.

Weerstand kan vaak een flinke groeiremmer zijn en vooruitgang blokkeren maar vaak ligt achter onze weerstand ons mooiste cadeau. Als we eenmaal weten hoe de wet van aantrekking werkt  maar de werking ervan blijven ontkennen, zal er uiteindelijk niets veranderen.

In wezen zijn we dus medeverantwoordelijk voor alles wat we om ons heen zien. We kunnen in de toekomst  bewustere levensvormen aantrekken door bewustere keuzes te maken. Veranderde aspecten in onszelf zullen de vorm in onze  buitenwereld veranderen.

Ook kunnen we bewust de vorm van liefde aantrekken in plaats haat, afgunst of angst. Iedereen zal meesurfen op een mooiere, hogere trilling omdat door bewust te kiezen voor een hogere frequentie van liefde mooiere levensvormen zichtbaar zullen worden in ons dagelijks leven.

Wanneer we ons blijven opsluiten in een slachtofferrol door oude overtuigingen, stagneren we niet alleen onze eigen groei maar ook van anderen. Het doorbreken van hardnekkige denkpatronen die ons niet meer dienen zullen niet alleen ons maar ook de omgeving  veranderen. Weerstand van het ego zet de boel muurvast en biedt geen uitzicht op inzicht.

Ook slachtofferschap is een 'inwonend patroon' dat ook weer slachtoffers aantrekt en als we dit niet willen inzien slachtofferenergie steeds maar weer in stand houdt. Zo buiten, zo binnen. Wat buiten zichtbaar is,
was eerst in ons binnenste aanwezig

Durf te kijken naar wat we hebben aangetrokken en stel de vraag waarom. Wat valt er te zien en te leren? 
De vorm van familie, een bedrijf, een baas, collega’s, alles. Aan wie ergeren we ons en op wie zijn we boos?
Wie leert ons NEE te zeggen. Van wie houden we en herkennen daarin onszelf? 

Uiteindelijk zijn we het allemaal zelf en spelen we onze rollen in het zelfde levensveld. Alles wat wij om ons heen zien is een vorm van ons eigen denken en Zijn.

Er komt een nieuwe generatie aan met een groot spiritueel onderscheidingsvermogen die een einde maakt aan de waanvoorstellingen van ons kinderlijk bewustzijn vol met afgoden of sprookjesverhalen van slimme priesters en leermeesters die ons in een valse slaap hielden.

Velen zagen gelukkig in dat er een echte Waarheid was. Deze heldere zielen zullen ons gaan onderwijzen en inspireren en hun wijsheid zal in grote golven op ons afkomen. Ze hebben als opdracht naar voren te treden en ons bekend te maken dat veel wat door de mens is geschreven op leugens is gebaseerd.

Een nieuwe bewustzijnstrilling geeft ons een nieuw ras-bewustzijn met de vorm van Liefde die in alles zichtbaar zal zijn.

Foto

Gerelateerde artikelen

FemNa40