De ZIN van het leven

De presentatrice van het programma Metterdaad vertelde onlangs in een tv-uitzending, dat van alle door haar tot nu toe gemaakte reizen, haar verblijf in Kongo de meeste indruk had achtergelaten.

Zij ontmoette daar een verloskundige, wiens dochter eerder was gekidnapt en nu ergens in de wildernis verblijft, waarschijnlijk vastgebonden aan een boom, zodat zij niet kan ontsnappen.

 

Hogere Macht

De zin om nog te leven kreeg deze moeder door in noodlijdende gebieden als verloskundige te gaan werken en hierdoor haar leven zin te geven om dagelijks barende moeders bij te staan in het geven van leven van een kind, het kind wat haar ontnomen was. Door dit werk te doen kon zij haar ondraaglijke pijn omzetten en werd haar leven op Aarde nog zinvol.

Door zich met dit werk in te zetten voor andere moeders ontving deze vrouw kracht, vertrouwen en bemoediging van een Hogere Macht en kon zij het leven nog als 'zin'vol ervaren.

Een honkbalspeler, die zelfs de wall of fame bereikt had, werd gevraagd wat hij zelf aan het begin van zijn carrière als wijsheid had willen meekrijgen toen hij zijn honkbalcarrière begon. Hij antwoordde: 'Ik wou dat iemand mij verteld had dat als je de top hebt bereikt, daar helemaal niets is.'

Veel doelen, bereikt vanuit de persoonlijkheid en niet in combinatie met de ziel, laten hun leegte pas zien, als er jaren verspild zijn in het najagen ervan.

Innerlijke koers

Hoe vaak is ons door onze ouders verteld, dat als wij ons best niet zouden doen, wij 'ER' niet zouden komen. Ik vroeg mij altijd af waar dat 'ER' dan was.

Veel later pas begreep ik dat als ik mijn eigen innerlijke koers vaar, ik weer een stukje dichter bij dat 'ER' ben, de Bron, waar wij oorspronkelijk allemaal vandaan komen en weer naar terugkeren.

Eigenlijk is 'ER' 'het Licht', de 'Bron' of God, maar op deze Aarde kunnen wij bij 'ER' niet komen. Het zal ons nog vele,
vele levens kosten voordat wij ons weer bij deze oorspronkelijke Bron zullen kunnen voegen.

In ons dagelijks leven heeft 'ER' de betekenis van 'ver schoppen' gekregen, hoog terecht komen op de maatschappelijke ladder. Het echte 'ER' heeft dus in feite niets met een universitair niveau te maken, maar met een 'universeel' niveau.

Uitdrukkingen zoals: 'ik heb er zin in', kunnen ontstaan uit een spirituele gedachte, maar zonder deze bron van wijsheid is het alleen het ego dat spreekt en heeft het betrekking op aardse lusten.

Zo is het verschil ook met het woord 'tegenzin', als dit uit het Hogere Zelf komt of vanuit het aardse ego, de persoonlijkheid,
die macht ziet als uiterlijk.

De persoonlijkheid denkt in termen van concurrentie, bedreiging, winst en verlies, die vergeleken wordt met anderen. Wanneer je je laat leiden door je persoonlijkheid is er een illusie die je niet ziet en dit kan je brengen daar waar niets is.

Prestaties die niet verbonden zijn met een gedrevenheid vanuit je eigen ziel, leiden meestal alleen tot verslaving en missen een kern van voldoening.

'Zin' hoort dus bij onze persoonlijkheid met zijn eigen eigenzinnigheid. Als deze 'zin' niet verbonden is met ons spirituele Zelf, maar met de aardse zin, kunnen aardse ervaringen niet goed 'lijken', maar als deze wel voortkomt uit een Hoger Plan is het bedoeld te gebeuren.

Ons hart kan ons bijvoorbeeld in situaties brengen, die in de eerste instantie niet verstandig leken, maar achteraf toch heel zinvol bleken. Ervaren kunnen wij dus het best vanuit onze eigen hogere zin, zonder oordeel van anderen.

Zintuigen

Ook onze vijf 'zin'tuigen zijn verbonden met onze besturing van Boven. Ons zesde zintuig kan niet in de termen van de vijf zintuigen verklaard worden, omdat het de stem van de niet fysieke wereld hoort, de wereld van ons 'Thuis'.

Mensen met een extra 6e zintuig hebben contact met deze wereld en zijn met deze extra gave in staat hulp te bieden op Aarde.

Multi zintuigelijke mensen zijn zich ervan bewust dat inzichten, intuïtie, ingevingen en inspiratie boodschappen zijn van de ziel of van hogere intelligenties, die de ziel op haar evolutionaire reis bijstaan.

De kansen voor groei voor een vijf zintuigelijk mens zijn beperkter dan die van een multi zintuigelijk mens, die door een groter inzicht vaak onnodige problemen kan vermijden en de krachtvelden van onze Aarde in beweging kan zetten.

Zieleplan

Zingeving geeft, net als het leven van de verloskundige, een gevoel van kwaliteit, omdat er gehoor gegeven wordt aan ons eigen zieleplan, de blauwdruk van ons leven, ons gegeven vóór onze geboorte.

Dit Plan staat bijvoorbeeld in grote lijnen ook in de lijnen van onze handen te lezen. Zin wordt dan gegeven door een aansturing vanuit deze lijnenkennis en bevestigt ons gevoel afkomstig te zijn van onze Bron. De Hogere Zin is verantwoordelijk voor het juiste verloop van ons leven.

De uitdrukking 'er komt geen 'zinnig' woord uit, duidt op het niet herkennen van de Zin als hogere wijsheid. Spelen met 'zinnen', die bedoeld zijn als humor, horen bij het leven op Aarde en kunnen ons leven wat luchtiger maken, maar kunnen ook veel verwarring zaaien.

De 'hogere' vraag is dan of sommige harde humor Zinvol is en iets van nut bijdraagt of juist schade brengt aan het collectieve bewustzijn waar alles bewaard wordt. Als het leidt tot een psychisch herstel of de zwaarte doorbreekt, levert het weer een zinvolle bijdrage. 

Ook hier is het zaak de juiste balans te zoeken tussen een 'horizontaal' (zonder verbinding met het Hogere Zelf) en een 'vertikaal' (verbinding met 'Boven') leven.

Collectief bewustzijn

Verzinnen doen wij met onze fantasie. Eenmaal met het hogere verbonden kan dit een goede uitwerking hebben, door naar verhalen te luisteren uit het collectieve bewustzijn.

Maar zonder deze verbinding kan dit weer een kwalijke uitwerking hebben en zullen onwaarheden makkelijk worden verward met waarheid. Het is in ieder geval 'ver' van de waarheid, maar kan in boekvorm ook gewoon amusant zijn.

In ons collectieve bewustzijn ligt alles al opgeslagen en theoretisch kunnen wij over deze kennis beschikken. Niets is dus 'verzonnen', alles bestond al. Alle verhalen die geschreven zijn, zijn eigenlijk herschreven uit dit collectieve geheugen.

Leuk om dan met deze kennis in ieder boek te lezen: alle rechten voorbehouden aan de auteur enzovoort. Eigenlijk heeft de kosmos het alleenrecht.

Bezinnen is eigenlijk een ouderwets woord voor mediteren en doelt op de verbinding met de hogere Zin. We overdenken ons innerlijk op eerder genomen stappen en toetsen deze op wijsheid.

Net als Liefde en liefde, Leven en leven, en Licht en licht, is er een verschil in bron van Zin en zin. Het eerste met hoofdletter komt van de Hogere Bron, hetzelfde woord met kleine letter komt van ons aardse leven. Het eerste moet het tweede woord een hogere Zin geven.

Was dit stukje nu Zinnig of zinne-prikkelend? Al heeft het maar even de zinnen kunnen verzetten.

Tijdens mijn chatsessie op maandagochtend van 10.00-11.00 uur kan ik hier verder op ingaan.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Anders bekeken

Door:

Er gebeurt veel in deze tijd! bij iedereen is het hard werken aan wat het leven ons momenteel brengt. Er worden op allerlei gebied verliezen geleden. Verlies van baan, geld, partner, huis enz enz. Hoe gaan we hier mee om

Lees verder

FemNa40