Wens bewoner hospice

Op 1 april jl, een mooie zonnige zondagmorgen, stonden er twee glimmende ambulances voor de deur van het Johannes Hospitium in Wilnis.

 

Dit keer niet om bewoners naar het hospice te brengen, maar de vrijwillige chauffeurs en verpleegkundigen van de Stichting Ambulancewens kwamen twee bewoners ophalen.

Stichting Ambulancewens

Deze Stichting bestaat dit jaar 5 jaar. Zij zet zich sinds april 2007 in om de laatste wensen van terminaal zieken in vervulling te laten gaan: nog één keer naar zee, een bruiloft bijwonen of afscheid nemen van het eigen huis. Dit doet de stichting met hulp van inmiddels 190 vrijwilligers, allen gediplomeerd verpleegkundigen en ambulancechauffeurs, en de inzet van vijf professioneel uitgeruste ambulances. De afgelopen vijf jaar zijn ruim 2500 wensen vervuld van kinderen en volwassenen en hun naasten in binnen- en buitenland. De stichting draait volledig op giften en donaties. Ziekenhuizen, hospices en anderen verwijzen patiënten aan de Ambulance Wens door als die een korte levensverwachting hebben en medische begeleiding nodig hebben om op pad te gaan.

Cruiseschip

En omdat zondag 1 april dat vijfjarig bestaan gevierd werd op het cruiseschip SS Rotterdam, dat in de Rotterdamse haven ligt, kwamen twee van onze terminaal zieke bewoners met hun begeleiders in aanmerking dit eerste lustrum mee vieren.

Het Johannes Hospitium in Wilnis (een van de 8 kernen van de gemeente De Ronde Venen tussen Amsterdam en Utrecht) biedt professionele, palliatieve, terminale zorg  aan zieke mensen met een relatief korte levensverwachting in een veilige en gastvrije omgeving.

Het Johannes Hospitium spant zich tot het uiterste in om het welbevinden van de zieke (en zijn omgeving) te bevorderen en om lichamelijk en geestelijk lijden te verzachten, zonder daarbij het leven te willen bekorten of te willen verlengen. Voor meer informatie www.johanneshospitium.nl

Gerelateerde artikelen

FemNa40