Dromen

Soms kun je wakker worden uit een droom die levensecht leek. Dromen bevatten boodschappen die ons veel kunnen leren wanneer je bij het ontwaken meteen potlood en papier pakt en ze vervolgens meteen opschrijft.

Ook door direct in meditatie te gaan kun je proberen de diepere betekenis achter je droomverhaal te ontdekken, omdat een duidelijke boodschap vanuit ons onderbewuste van grote helende waarde kan zijn.

 

Ik ontwaakte net zelf uit een hele bijzondere droomwereld. Mensen praatten tegen elkaar vanuit een zuivere, ongekende oprechtheid, een waarheid, puurheid. Projecties van boosheid of verwonding bestonden daar niet. Er werd gecommuniceerd zonder ondertoon of boventoon en alles was gewoon echt wat het was.

Andere dimensie

Het speelde zich af in een andere wereld en alles wat zich daar afspeelde voelde als puur. Ik was in een totaal andere dimensie. Heel even zaten mijn cellen in deze trilling, maar eenmaal terug op Aarde besef je hoe complex het leven hier, in de derde dimensie eigenlijk is.

Hier, waar ons leven zich nu afspeelt, de plaats van polariteit en dualiteit. Hier waar gevoelens van teleurstelling over liefdeloosheid en schuld worden afgeschoven en geprojecteerd op alles en iedereen.

De zondebok die wordt gezocht en verantwoordelijk gesteld wordt voor wat er in het leven tot teleurstellingen heeft geleid of voor wat gewoon niet goed aanvoelt.

Boosheid wordt geprojecteerd op onschuldige slachtoffers, die zonder dit te weten worden opgezadeld met energieën, die zij weer als vervuiling opslaan in de ziel.

Negatieve ervaringen

Maar deze tijd is nou juist bedoeld is om onze ziel te verlossen van alle negatieve ervaringen. Alle onnodige verzamelde ballast kunnen generaties lang, levens en levens, in onze ziel blijven zitten alvorens ontmaskerd te worden. Tot die tijd blijven ze onbewust als negatieve gevoelens van angst en pijn een storend deel uitmaken van ons leven.

Een schitterende wereld zoals in mijn droom was dus niet de wereld waarin ik weer ontwaakte. Wij dragen op deze Aarde zoveel onnodig gecreëerde negatieve ervaringen met ons mee, meestal zonder dit te beseffen.

Dit vormt een grote belemmering voor onze geestelijke groei, terwijl deze tijd juist een ultieme kans biedt om de ziel helder te maken door positief te dealen met alles wat vanuit het verborgene, de duisternis van onze ziel, naar boven komt.

Als we onze steeds terugkerende thema’s durven bekijken door ze aan het licht te brengen, pas dan kan er binnenin ons ruimte komen waardoor het 'lichter' kan worden en er 'verlichting' ontstaat.

Nieuwe Aarde

De kunst is inzicht te krijgen in wat wij doen om vervolgens te leren hoe wij het anders zouden moeten doen. Dit inzicht alleen al zou een boel kunnen veranderen.

Bewust leven vanuit onze Geest-essentie, ons Hogere Zelf en niet alleen vanuit onze psychische ziel, zou ons nieuwe streven kunnen worden naar een nieuwe aarde met 'Lichtere' bewoners. Een nieuwe droom, zeker wanneer je beseft dat de ziel ook een belangrijke rol speelt na ons sterven.

Waar de christelijke kerk denkt in termen van 'hemel' en 'hel' en de katholieken zelfs ook nog spreken over het 'vagevuur', is daarbuiten zo langzamerhand meer bewustzijn ontstaan, dat deze begrippen een symbool zijn van allerlei bewustzijnstoestanden.

Mensen die zich nog niet kunnen voorstellen dat hun lichaam hier op Aarde slechts in een 'stoffelijke werkelijkheid' leeft en nog steeds denken in begrippen van 'hemel in de lucht' en 'de hel beneden in de Aarde', zouden zich er bewust van kunnen worden dat dit slechts voorstellingen zijn van plaatsen die gecreëerd zijn door de illusie van de ziel.

Bewustzijnstoestanden zijn overal en kennen geen plaats en tijd. Sommige mensen zijn zelfs in staat de 'hel' of de 'hemel' hier op Aarde te ervaren. maar ook na de dood kan men in een zogenaamde 'droomstaat' terechtkomen, omdat de dood vergelijkbaar is met een droom in een grote slaap.

Verbindingsdraad

Tijdens de slaap raakt de ziel losser van het lichaam en hoe dieper de slaap, hoe verder het lichaam van de ziel is verwijderd. Ze moeten wel verbonden blijven door een 'verbindingsdraad', in de bijbel het 'zilveren koord' genoemd.

Door dit koord keert de ziel weer terug in het lichaam, maar wanneer het koord verbroken is, omdat de ziel niet kan, mag of wil terugkeren, is de dood ingetreden.

In een lichte droomstaat verschijnen er meestal symbolen van lichamelijke aard, omdat de ziel nog één is met het lichaam. Het is mogelijk dat er dan nuttige persoonlijke boodschappen over het fysieke lichaam aan ons worden geopenbaard.

Is de droom dieper, dan kunnen er ziele-boodschappen uit het 'persoonlijke onbewuste' doorkomen om de eigen onbewuste zieletoestand te kunnen ervaren.

Bij een nog diepere slaap openbaren zich symbolen uit het zogenaamde collectieve onbewuste. Hier liggen alle herinneringen opgeslagen van onze groepsziel, zielen die wij op Aarde als zielenmaatjes herkennen en waar wij een speciale verbinding mee voelen.

Zij horen bij onze groepsziel, de moederziel, waar wij na de dood weer bij terugkeren. Dit is onze echte familie in de sferen waar wij in de geest mee verbonden zijn en waarmee wij onze rollen op aarde spelen.

Zij hebben een bijdrage geleverd aan onze in de ziel opgeslagen collectieve ervaringen. Ook herinneringen uit ons verre voorgeslacht liggen opgeslagen in dit collectieve bewustzijn.
Helaas houdt niet iedereen zijn droom helder vast in zijn geheugen, waardoor er later op de dag geen herinnering meer is.

De ziel

Mensen die tijdens hun leven voor het grootste gedeelte alleen in hun lichaam en niet vanuit hun geest hebben geleefd, zullen na de dood in een droomloze doodslaap rusten.

Meestal zijn dit jonge zielen die beweren dat het ophoudt na de dood. Voor hen is dat een waarheid, maar de oudere zielen, die wel vanuit hun geestbewustzijn hebben geleefd, stappen na hun lichaamsdood over in hun zielendroom waar, in een voortgaand zielenleven, zich beelden zullen openbaren.

De fase na de dood kan bij een niet bewust gestorvene worden ervaren als 'levensecht', wanneer zij niet weten dat ze dood zijn. De ziel gaat dan door met het projecteren van de eigen psychische beelden in de andere wereld en maakt zelfs gebruik van voorstellingen van opgeslagen beelden uit het verleden van het voorgeslacht of van ervaringen uit het hiernamaals.

Wanneer wij wel bewust sterven, zullen we na de dood onze eigen verwachte beelden zien die worden samengevoegd met het beeldmateriaal van onbekende en onbewuste beelden van ons voorgeslacht, die wij onbewust bij ons droegen in het Grote Geheugen.

Iedere bewuste ziel komt dus na de dood daar waar hij verwacht te komen. Heb je je zelf voor de gek gehouden door de waarheid te verdringen, of te geloven in de leugen, na de dood zal de waarheid ons opwachten en onze eigen ge- of vervormde beelden aan onszelf presenteren.

Daarom is het belangrijk dat we hier op Aarde onderzoeken wat we als onnodige last vasthouden, ons daar bewust van worden en er eerlijk naar te kijken om vervolgens uiteindelijk dragers van het Licht (van een lichtere ziel) te worden.                 

Hoe helderder de Ziel, hoe helderder de Geest ons kan sturen naar zuiverheid en waarheid.

Gerelateerde artikelen

Anders bekeken

Door:

Er gebeurt veel in deze tijd! bij iedereen is het hard werken aan wat het leven ons momenteel brengt. Er worden op allerlei gebied verliezen geleden. Verlies van baan, geld, partner, huis enz enz. Hoe gaan we hier mee om

Lees verder

FemNa40