Licht-Kracht

Al vele jaren krijgen wij vanuit een andere dimensie berichten door dat wij hulp krijgen bij het scheppen van een nieuwe Aarde.

Merken wij iets van verandering en waar staan we nu?

Oorlogen, dreigende aanslagen van terreur-organisaties geven ons nou niet direct een gevoel van verlichting. 

 

Onze verwachting was dat wij, met deze hulp, langzaam van de derde naar de vijfde dimensie zouden overgaan.Twijfel slaat nu toe bij het zien van alle aardse tegenwerking.

Wij wachten stil en ongerust af. We leven in angst voor een volgende oorlog, een snel om zich heen grijpend virus, een volgende milieuramp of een volgende terreuraanslag.

'Verlichte kijk'

We zullen serieus aandacht moeten gaan besteden aan het in het leven roepen van nieuwe overtuigingen, nieuwe Spiritualiteit. Met onze 'verlichte kijk' moeten we niet ontmoedigd raken. Groei gaat niet meteen van A naar B in rap tempo en ook bij spirituele groei hoort soms stilstand en achteruitgang om daarna weer een groeispurt te maken.

Ook helpt het ons daarbij wel steeds te realiseren dat ons aardse leven een spel blijft van illusie. Via onze intuïtie worden we steeds aangemoedigd om door te gaan terwijl tegelijkertijd het ego ons probeert wijs te maken dat we niet succesvol zijn of gefaald te hebben maar dit soort momenten van twijfel bleken achteraf de meest vruchtbare en kostbare groeimomenten.

Als we achterom kijken begrijpen we dan pas dat het leven voorwaarts geleefd moest worden om het achterwaarts  te kunnen begrijpen. Alle ervaringen hebben bijgedragen aan een veranderd inzicht, een nieuw bewustzijn en we ontkomen er niet aan dat plotselinge ingrijpende gebeurtenissen ook andere zielen raken.

Collectief bewustzijn

Wij zijn allemaal de schepper van ons eigen leven alleen doen we dit nu bewuster vanuit een collectief bewustzijn. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze bijdrage aan dit collectief en dat is een hele grote gezamenlijke klus. Het is daarom zo belangrijk elkaar er steeds aan te herinneren hoe belangrijk onze bijdrage is en dat we ondanks alle wereldse gebeurtenissen toch alles met een liefdevolle geest moeten proberen te blijven benaderen en vooral niet de moed moeten laten zakken.

Bij alle processen van verandering geldt ook hier dat we eerst door de chaos moeten om van daaruit weer orde te kunnen scheppen. Om deze verandering te kunnen ondersteunen is het belangrijk steeds terug te gaan naar onze oorspronkelijkheid door naar binnen te keren en ons daar in de stilte te herinneren wat wij op de Aarde komen doen, wat ons plan is en op welke manier wij onze positieve bijdrage kunnen leveren.

Aan het gedrag van veel kinderen kunnen wij al iets merken van een menslievend plan. Hun wijze antwoorden en hun 'eigen-wijsheid'. Ongemerkt worden zij via tv-programma’s al bekend gemaakt met andere dimensies en leren zij te leven vanuit hun eigen authenticiteit en te luisteren naar hun zielen opdracht.

Nieuwe geesten

Met deze nieuwe geesten schuiven we langzaam van een oude naar een nieuwe wereld. Zij laten Licht schijnen op schaduwgebieden waardoor revolutie zal gaan veranderen in evolutie. Er is een duidelijk verzet tegen oude patronen en systemen met verouderde inzichten.

Het zal een gigantische collectieve verschuiving gaan worden met deze nieuwe denkers. Zij gaan het verschil maken met een totaal nieuw, collectief bewustzijn. Veel jonge mensen leven al in de vijfde dimensie maar zitten nog met één been in oude driedimensionale regels. Hun ziel, die de Waarheid kent, zegt dat het allemaal niet meer klopt.

Ondanks de liefdevolle begeleiding en aanwijzingen van onze gidsen en geleide geesten hebben we toch een eigen vrije keuze. Zij sturen ons wel inspiratie maar alleen in de stilte van de vierde dimensie is deze inspiratie hoor- en voelbaar.

Ego

Ook nieuwe vormen van communicatie hebben grote invloed op ons collectief bewustzijn. Ons ego speelt hierin een minder belangrijke rol maar de stem vanuit ons innerlijk daarentegen is nu wel heel belangrijk om deze als lichtstraal op aarde te zetten.

Handelen vanuit het ego geeft niet meer het gevoel van vertrouwen dat wij geholpen worden. Ook oordelen vanuit ons ego houdt ons vast in de derde dimensie, waar de dualiteit nog speelt, terwijl we eigenlijk al in een nieuw stuk leven zitten.

Leven vanuit je Hogere Zelf, waar de inspiratie vandaan komt, geeft een totaal andere, nieuwe visie op aardse zaken. Het is allemaal niet meer zwart/wit, liefde of angst, goed of verkeerd maar door reflecties van Licht ontstaat er een verbinding met het Hogere Zelf waardoor we een totaal ander zicht krijgen op ons leven en al onze ervaringen. We zullen ons ook ons doel herinneren van het hier op Aarde zijn.

De ingewikkelde rollen, die wij moeten spelen van ons ego, houden ons weg bij ons gevoel waardoor wij niet kunnen uitvoeren wat onze intuïtie ons adviseert. Het ego houdt nou eenmaal graag de controle en geeft prioriteit aan materiële en aardse veiligheid.

Wat er ook gebeurt, als wij ooit de droom van vrede willen verwezenlijken, moeten we de spirituele moed niet verliezen en gewoon in liefde doorgaan met het creëren van een betere wereld. Sommige aardse healers en leraren hebben het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt maar gaan toch dapper door vanuit een Weten dat nu niet materieel, maar spiritueel gewin telt. We moeten echt wakker worden.

Innerlijke- en aardse waarheid

Spiritualiteit en wetenschap komen gelukkig wel steeds dichter bij elkaar net als de fysici en de metafysici.
Zo kunnen we steeds beter onze eigen innerlijke- en aardse waarheid gaan ervaren. We moeten ons ervan bewust zijn dat iedere lach, ieder liefdevol woord, iedere gedachte, de vibratie verandert in het Universum, ook al hoort of ziet niemand het. Dit is wel bepalend voor onze toekomst.

We moeten durven te gaan staan voor wie we zijn ondanks de druk van ons ego dat we niets voorstellen maar niemand anders draagt onze unieke trilling en heeft onze unieke uitstraling.  We zijn als koolstof die onder grote druk verandert in prachtig diamant.

Straal!

Zo zal het ook met ons gaan na zoveel levens. Onze aarde en ons fysieke lichaam dragen deze energie in zich en stralen dit uit. Met deze straling creëren wij onze nieuwe wereld.

Verwacht iedere dag verandering door je bewust te zijn van je liefdevolle straling. Je hoeft er niet perse goed in te zijn, maar straal gewoon bewust. Voel je mede verantwoordelijk. Laat dit gevoel bewust door je heen stromen, dan kan er iets prachtigs ontstaan maar laat vooral al die storende twijfels van het ego de vooruitgang niet vertragen.

Twijfel niet maar ga staan voor wie je bent, anders ontneem je je omgeving een mooi stuk samenspel, net als in een orkest. Het is hoog tijd om samen te komen en samen te spelen. Stop met jezelf wijs te maken dat het ene instrument belangrijker is dan het andere.

Het gaat toch om een harmonisch samenspel? Respecteer elkaars kwaliteiten en rechten en draag de trilling van Eenheid uit. Blijf vooral in een spiritueel vertrouwen.

Wij moeten ons niet langer laten terroriseren door onze oude overtuigingen als wij de droom willen verwezenlijken van een wereld in vrede en harmonie voor onze kinderen en kleinkinderen. Straal als een diamant en heb de moed alleen nog de Waarheid vanuit je hart te spreken.

Gerelateerde artikelen

FemNa40