Veranderingen

De gemiddelde mens gaat niet makkelijk met veranderingen om.

We raken vaak in paniek als de 'veranderknop' wordt  aangeraakt.

In plaats van de veranderingen te verwelkomen, roepen we: Oh mijn God, verandering… STOP!

 

Als we van tevoren zouden weten wat die veranderingen inhielden en hoe positief het resultaat zou kunnen zijn, zouden we misschien veel veranderingen met vreugde en liefde begroeten in plaats van de primaire reactie van angst er op los te laten.

We worden plotseling van ons veiligheidsplekje geschopt, raken totaal ontredderd. Maar ja, het leven moet nu eenmaal voorwaarts worden geleefd om het achterwaarts te kunnen begrijpen.

Liefdestrilling

Wij hebben vaak geen invloed op de dingen die gebeuren, wel op de manier waarop we ermee omgaan. Met het bewustzijn van een hoge Liefdestrilling kunnen we meesterschap krijgen over moeilijke momenten en zo overleven.

De enige manier om ook anderen door verandering heen te loodsen, is de ander vanuit dat liefdesbewustzijn perspectief te bieden. Daar is geen oordeel, geen angst, geen verwijt, geen jaloezie, geen haat. Deze trilling is puur vertrouwen dat wat gebeurt goed is.

Het vertrouwen om te kunnen zien dat wat ogenschijnlijk als ramp verpakt leek, zich uiteindelijk als een groots geschenk laat uitpakken. Er gaat altijd een test van vertrouwen aan verandering vooraf, een proef of je echt gelooft in deze 'liefdesnatuurwet'.

Magnetisch veld

Er is zoveel veranderd op onze planeet. Zolang het magnetisch veld van de Aarde stabiel blijft, heeft dat een stabiele invloed op onze emoties maar 'zonnevlammen' zouden de oorzaak zijn van onze veranderde emoties. Ze vertoonden tot op heden nog niet die intensiteit maar de komende tijd zal dit steeds meer merkbaar zijn.

We kregen al eerder de waarschuwing om onze huid niet bloot te stellen aan het zonlicht. Het zou er niet om gaan hoeveel zonlicht schadelijk is maar aan hoeveel zon je huid gewend is.

Door recente aardbevingen zou de aardas een nieuwe rotatie hebben gekregen waardoor onze ervaring van tijd en zwaartekracht veranderde. De zon zou de komende tijd een storm aan zonnevlammen voor ons in petto hebben waar wij ons niet tegen kunnen beschermen.

Wij zullen hiervan veel gevolgen ondervinden zowel voor ons persoonlijk, lichamelijk maar ook in onze persoonlijke wereld. Onze emotionele lichamen schijnen het meest te lijden te hebben van deze zonnevlam-veranderingen omdat het emotionele lichaam magnetisch van aard is, vergelijkbaar is met de zwaartekracht en daarom van invloed op onze emoties.

Innerlijke wijsheid

In deze verwarrende tijd kunnen we het best onze eigen innerlijke wijsheid te hulp roepen en luisteren naar wat die te vertellen heeft. Doe wat vanuit je Hogere Zelf gezegd wordt te doen en vertrouw daar op.

Als het betekent dat je gewoon je eigen weg moet gaan en elke dag positieve energie moet uitstralen om mensen om je heen te beschermen tegen paniek, die anders problemen zou kunnen veroorzaken, doe dat dan.

Het belangrijkste is dat we niet bang zijn. We kunnen hoe dan ook niet sterven, de ziel is eeuwig, dus er is niets om bang voor te zijn. Uiteindelijk zal alles waar we ons tegen verzetten in stand blijven of zich zelfs vermeerderen. 

Zesde zintuig, ons Weten

We kunnen ook proberen ons zesde zintuig te ontwikkelen, ons Weten. Iedere gedachte van ons zendt energie uit; de gedachte zelf is energie. Met deze gedachten scheppen wij onze eigen werkelijkheid. Ieder gevoel dat we ooit gehad hebben ligt opgeslagen in onze ziel, de opslagplaats van al onze gevoelens.

Zielen zullen elkaar in deze tijd als magneten aantrekken en gezamenlijk werk gaan doen waarvoor zij zijn voorbestemd. Voor zielen die als Lichtdragers naar de Aarde zijn gekomen, is het belangrijk om zich te bundelen en dit Licht stevig vast te houden.

Het is voor velen een lastig onderwerp maar één van de belangrijkste zaken voor onze spirituele groei is zelfonderzoek van onze denk- en gedragspatronen die we overnamen van onze ouders of leraren, die niet in harmonie zijn.

Door ons hierin te verdiepen, kunnen we nieuwe inzichten aanpassen aan onze eigen situatie en deze alsnog in harmonie brengen. Als we  spiritueel willen evolueren en opnieuw willen wortelen en aarden, moeten we dit echt serieus aanpakken.

We zullen de eerlijke confrontatie met onszelf aan moeten durven gaan en oude verdrongen energieën boven tafel zien te krijgen. Dit is DE kans om onszelf verder te helpen.

Met deze nieuwe inzichten zullen we duidelijkere prioriteiten kunnen stellen om in samenwerking met ons hart betere keuzes te kunnen maken en te kunnen voelen wat nou eigenlijk onze wensen zijn, zodat we de veranderingen ook kunnen doorvoeren.

We moeten proberen het contact met ons Hogere Zelf te herstellen door veel stil te zijn, zodat onze weg steeds duidelijker wordt. Wat er ook gebeurt in onze oude 'vertrouwde' buitenwereld, we moeten opnieuw leren ons veilig en thuis te voelen in onszelf, in ons eigen hart, ons Wijze krachtige centrum van Liefde.

Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken,  blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht.
Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd.
Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd,  blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan.
Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan, blijft mij overkomen wat mij altijd overkwam.
Maar als ik mijn ogen sluit en voel  mijn ware zelf van binnen, dan kom ik deze cirkel uit en kan ik steeds opnieuw beginnen.

(Schrijver onbekend)

Foto voorpagina

Gerelateerde artikelen

FemNa40