Wat zijn engelen

Engelen en aartsengelen zijn gevleugelde liefdevolle wezens van puur bewustzijn.

Een engel is allesomvattend, één met de bron.
Het zijn ‘gedachtenvormen van spirit’.

Onvoorwaardelijke liefde, een directe afsplitsing van spirit/de bron van al dat is.

 

Engelen en aartsengelen behoren binnen de hiërarchie tot de derde Triade. Engelen en aartsengelen helpen mensen. Daarnaast hebben de aartsengelen ook een globalere taken. De hiërarchie onder de engelen is er enkel om als mens de allesomvattende energie (de engel) te kunnen bevatten. De hiërarchie is er dus meer voor onze hokjesgeest!

Engelen en aartsengelen verschijnen regelmatig aan mensen in een of andere vorm. Een vorm die voor de persoon en de situatie passend is. Deze persoonlijke waarneming kan per mens kan verschillen. Wanneer ik in een reading bijvoorbeeld beschermengelen waarneem, dan zie ik ze ook nagenoeg altijd ter hoogte van de schouders. De engelen passen zich aan naargelang het verwachtingspatroon.

Heb ik ook (bescherm)engelen om me heen?

Ja! Elk mens heeft twee of meerdere beschermengelen. Dit zijn persoonlijke engelen die altijd bij je zijn.
Deze engelen zijn bij je vanaf het moment dat je incarneerde/geboren werd tot aan het moment dat deze aardse wereld weer loslaat en terugkeert naar de bron van al wat is.

Sommige mensen hebben meer (aarts)engelen om zich heen. Dit is afhankelijk van je levenservaringen en/of je werk. Wanneer je bijvoorbeeld een bijna doodervaring hebt gehad. Dan heb je nadien meer engelen om je heen om je te helpen met je leven hier op Aarde. Het hiernamaals bestaat enkel uit liefde. Hierdoor kan zijn na dergelijke ervaring moeilijk zijn om terug te keren om je taken te voldoen.

De extra engelen helpen je hiermee. Wanneer je werkt als healer, verpleegkundige of ambulancepersoneel dan heb je de aartsengel Rafael vaker bij je. Werk je bij de politie dan is aartsengel Michael bij je. Iedereen kan te allen tijden om extra engelen vragen.

Hoe kan ik hulp krijgen van engelen?

Engelen helpen je graag en zijn dus altijd om je heen. Ze helpen je, net als de aartsengelen, om het hoogst mogelijke (potentieel) te leven. Ze helpen je om vrede te ervaren. Dit geldt voor alle vlakken van je leven of dat nu gezondheid, werk of je zieledoel betreft. Je mag en kunt engelen altijd om hulp, bescherming, begeleiding, kracht en liefde vragen. Dit kan in gedachten of hardop.

Engelen worden niet gehinderd door tijd en ruimte. Daarom kunnen (aarts)engelen ook bij meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn om hen te helpen of om hen bij te staan (tijdens een individuele engelenervaring). Je kunt een engel ook alles vragen, zij oordelen nooit over je verzoek. Engelen reageren op het oprechte verlangen vanuit je hart en helpen je altijd.

Omdat engelen je vrije wil respecteren, moet je ze wel om hulp vragen anders gebeurt er niets. Engelen zullen niet zonder jou (hulp)vraag handelen. Met één uitzondering. Dat is wanneer je voordat het ‘je tijd is gekomen’ in een levensbedreigende situatie terecht gekomen bent. Dan zal een engel ingrijpen en je in veiligheid brengen. Je kunt niet overgaan voordat je levensmissie is volbracht.

Hoe je een engel waarneemt, hangt onder andere af van jouw verwachtingen en jouw intuïtieve kanalen. Wanneer je bijvoorbeeld heldervoelend bent. Dan zal je de engel bijvoorbeeld kunnen waarnemen aan een rustige, serene liefdevolle energie. Of je kunt misschien een luchtdrukverschil of temperatuurstijging waarnemen wanneer de (aarts)engel de kamer binnen komt.

Wanneer je helderziend bent dan kun je de engel misschien waarnemen als een lichtbol of als een gevleugeld etherisch lichtlichaam. Engelen kunnen ook (tijdelijk) een menselijke vorm aannemen, bijvoorbeeld om iemand te bevrijden uit een (levens)bedreigende situatie. Vaak is dit het werk van aartsengel Michaël.

Je kunt de engelen (meer) bewust uitnodigen in je leven door bijvoorbeeld een engeltje bij je te dragen of door een engelenbeeld in je huis te plaatsen. Hiermee wordt de toegang tot de engelensferen in je bewustzijn meer geopend. En daardoor kan het gemakkelijker worden om het engelen te communiceren en om hun steun en begeleiding te ontvangen.

In een volgend artikel zal ik meer vertellen over hoe engelen met jou (de lezer) communiceren. Daarna kunnen we meer de diepte ingaan en meditaties of energiewerk met de aartsengelen.

Gerelateerde artikelen

FemNa40