Kostgeld en geld

Tegenwoordig zie je steeds meer: tegeltjes met uitspraken over 'hotel mama'.

Deze vaak grappige spreuken verwijzen naar de trend dat jongeren steeds langer in het ouderlijk huis blijven wonen. 

 

De oorzaken zijn divers en variëren van gemakzucht tot financiële noodzaak. Studerende jongeren,
jongeren zonder baan en werkende jongeren met een klein inkomen maken gebruik van 'hotel mama'.
Het zelfstandig wonen is voor deze grote groep financieel vaak niet haalbaar.

Financiële opvoeding

In eerdere blogs zijn dilemma's over zakgeld en kleedgeld aan de orde gekomen. Het vragen om kostgeld is ook een dilemma waar veel ouders mee worstelen. Zodra een kind begint te verdienen is het vragen van kostgeld een logische vervolgstap in het financieel bewust maken van je kind. Toch zien ouders dat niet zo. En bij een  krantenwijkje of het vullen van de schappen bij een supermarkt  is het vragen van kostgeld ook niet meteen een noodzaak.

Dit is wel een normale stap als een jong volwassene wat meer gaat verdienen en nog steeds thuis woont.
Je kunt zelfs zeggen dat het onderdeel is van de financiële opvoeding. Bedenk maar gewoon dat het niet vragen van kostgeld veel erger is. Bij hotel mama is dan het inkomen geheel vrij te besteden aan kleding, telefoon, vakantie en uitgaan.

Je kunt de vraag stellen of dit terecht is. Als het kind daarna echt zelfstandig gaat wonen, dan daalt het vrij te besteden inkomen ineens dramatisch. En zo’n inkomensdaling is voor iedereen lastig en vaak stellen kinderen de stap naar zelfstandigheid dan ook om die reden wat langer uit. Kostgeld is gewoon een manier om kinderen te laten wennen aan het feit dat er vaste lasten zijn.

Noodzaak

In sommige gevallen is het vragen van kostgeld een bittere noodzaak. Als een kind 18 jaar wordt, dan verandert er namelijk best veel. Ouders ontvangen geen kinderbijslag meer en dalen dus direct  in hun inkomen.
Los hiervan wordt bij de aanvraag van huurtoeslag, het eigen inkomen van het kind meegenomen in de berekening van het gezinsinkomen.

Ook een bijstandsuitkering of een AOW uitkering kan worden verlaagd als een inwonend kind een eigen inkomen heeft. Het eigen inkomen van het kind kan dus gevolgen hebben op het inkomen van de ouder.
In die zin is het dan ook redelijk om kostgeld te vragen. Kostgeld is in ruime zin van het woord een vergoeding voor alle kosten die een ouder moet maken doordat een kind thuis woont. 

Denk aan energiekosten, gas water en licht, huur of hypotheek, gemeentelijke heffingen, waskosten, voeding en (vaste) telefoon, internet en kabel.  Afspraken maken met je kind over zakgeld, kleedgeld EN kostgeld is dan ook een noodzakelijk deel van de (financiële) opvoeding.

Gerelateerde artikelen

FemNa40